VOLVEMOS EL 2 DE ABRIL / APIRILAREN 2AN ITZULIKO GARA

El 2 de Abril volvemos con fuerzas renovadas para ofreceros nuevas charlas, actividades y visitas guiadas por INGURUBIDE.
¡Pasad una muy buena Semana Santa!
Apirilaren 2an, asteartean, indar berriturik itzuliko gara ekimen, hitzaldi berri eta INGURUBIDErako bisita gidatuak eskainiz.
Aste Santuan oso ondo pasa dezazuela!

HABIC LIDERA 4 PROYECTOS COLABORATIVOS DEL AULA DE ECODISEÑO EN 6 EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA / HABIC-ek EKODISEINU GELAko 4 PROIEKTU KOLABORATZAILEREN BURU DA EGURRAREN SEKTOREKO 6 ENPRESETANCluster Habic
, por segundo año consecutivo apuesta por ejecución de diferentes proyectos del Aula de Ecodiseño de Ihobe.

Las 6 empresas asociadas que están realizando los proyectos del Aula de Ecodiseño son: Ebaki, Egoin, Gámiz, Maderas de Llodio, Protec, y Termogenik. Algunas de ellas participantes en INGURUBIDE.

Los becarios del aula de ecodiseño están llevando a cabo dos tipos de proyectos:

-          Análisis de Ciclo de Vida de diferentes productos de madera.
-          Certificación EPD de diferentes productos de madera.

En cuanto a la primera línea de proyectos, una becaria del Aula de Ecodiseño está trabajando en el Análisis de Ciclo de Vida de los productos, palet de madera (de la empresa Ebaki), tablero contrachapado de madera blanda (Maderas de Llodio) y el perfil laminado (Gámiz).

En cuanto a la segunda línea de proyectos, tres becarios están recopilando datos para la certificación EPD (Declaración Ambiental de Producto) de cilindros de madera tratada (Protec), madera termotratada (Termogenik) y madera contralaminada (Egoin).

El objetivo de estos proyectos es confirmar la idoneidad ambiental de la madera como elemento constructivo, gracias a su carácter natural, al bajo impacto del proceso de transformación y a su alto   grado de absorción de CO2 durante el proceso de crecimiento.


Bigarren urtez jarraian, Habic Egurraren Clusterrak Ihobeko Ekodiseinu Gelarekin batera proiektu desberdinetan parte hartzen ari da.

Ekodiseinu Gelarekin batera proiektuak lantzen ari diren Habic-eko 6 enpresak, Ebaki, Egoin, Gámiz, Maderas Llodio, Protec eta Termogenik dira. Hauetako batzuk INGURUBIDEn ere parte hartzen dutenak.

Ekodiseinu Gelako bekadunek bi proiektu motatan parte hartzen ari dira:

-          Egur produktu ezberdinen Bizi-Zikloaren Analisia egiten.
-          Produktuen Ingurumen Adierazpena (EDP) egurrezko produktu ezberdinetan lortzen.

Lehenengo proiektuei dagokienez, Ekodiseinu Gelako bekadun bat hurrengo prouektuen Bizi-Zikloaren Analisian lan egiten ari da: egurrezko palet-etan (Ebaki), egur bigunezko taula kontratxapatuetan (Maderas de Llodio) eta profil ijetziak edo laminatuetan (Gámiz).

Bigarren proiektuei dagokienez, 3 bekadunek Produtuaren Ingurumen Adierazpena (EPD) lortzeko produktu ezberdinei buruzko datuak biltzen ari dira. Honako produktu hauei buruz hain zuzen; egur tratatuzko zilindroak (Protec), egur termotratatua (Temogenik) eta egur kontraijetzia edo kontralaminatua (Egoin).

Proiektu hauen helburu nagusiak  egurraren ingurugiro balioa baieztatzea da eraikunztari dagokionez. Berez, egurraren izaera naturalak inpaktu gutxi sortzen du bere transformazioan eta bere bizian zehar CO2 asko xurgatzen baitu.


INGURUBIDE en TELEBILBAO / INGURUBIDE TELEBILBAOn

El pasado lunes INGURUBIDE fue invitada al programa “Canal TIC” de TeleBilbao. En representación de INGURUBIDE Eider Uriarte, Directora, explico el trabajo realizado desde el Centro, cuáles son sus objetivos y futuros proyectos que el Centro de Rehabilitación Sostenible de Bilbao tiene para este presente año 2013.
Aquí los enlaces de la entrevista:

·         Vídeo1
·         Vídeo2
·         Vídeo3
·         Vídeo4
·         Vídeo5
·         Vídeo6
Aurreko astelehenean INGURUBIDE TeleBilbaoko “Canal TIC” saiora gonbidatua izan zen. INGURUBIDEren izenean Eider Uriartek, Zuzendariak, Zentroaren lan ildo eta helburuak zeintzuk diren eta Bilboko eraberritzen eta birgaitze Zentro honek 2013rako dituen proiektu nagusiak zeintzuk diren azaldu zuen.
Hemen elkarrizketaren estekak:

·         1.Bideoa
·         2.Bideoa
·         3.Bideoa
·         4.Bideoa
·         5.Bideoa
·         6.Bideoa

EXITOSA JORNADA DE ASEFAVE EN INGURUBIDE / ASEFAVEren HITZALDI ARRAKASTATSUA INGURUBIDEn

La charla que ASEFAVE, Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, ha celebrado hoy, 14 de marzo, en INGURUBIDE ha resultado muy exitosa. Más de 30 personas han asistido esta charla en la que Pablo Martín, Director de ASEFAVE, nos ha hablado sobre  el camino marcado por Europa, los requisitos técnicos exigidos, las soluciones constructivas, los ahorros y retos para la mejora de la eficiencia energética mediante las ventanas.

Después de Semana Santa volveremos con nuevas charlas y jornadas.
Si quiere recibir las convocatorias de las actividades contacte con INGURUBIDE en el 944 967 717 o en ingurubide@haizelan.com.

Gaur, Martxoak 14a, INGURUBIDEn ASEFAVE*ren eskutik ospatu den hitzaldia guztiz arrakastatsua izan da. 30 pertsona baino gehiago hurbildu dira Pablo Martínek, ASEFAVEko Zuzendaria, eman duen hitzaldira. Bertan, Europatik ezarritako bideak eskatzen dituen bete beharreko baldintzak; eraikuntzarako soluzioak; lortzen den aurreztea eta zeintzuk diren gainerako erronka guztiak erakutsi dizkigu.

Aste Santuaren ostean jardunaldi berriek bueltatuko gara.
Hauei buruzko informazioa jaso nahi ezkero 944 967 717ra deitu edota ingurubide@haizelan.com–era idatzi.
*Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas.


Charla ASEFAVE en INGURUBIDE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO PARA LA ANHIDRITA / ANHIDRITARAKO PRODUKTUKO INGURUNE-ADIERAZPENA

La anhidrita, material de construcción para la elaboración de morteros autonivelantes, ha obtenido una Declaración Ambiental de Producto (EPD®) por parte de International EPD® Systems, el sistema de ecoetiquetado industrial más reconocido internacionalmente.

Una ecoetiqueta EPD® proporciona información ambiental de un producto de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 14025, facilitando datos sobre el impacto de producto basado en el Análisis del Ciclo de Vida.
La anhidrita es el nombre común con el que se le conoce al sulfato cálcico anhidro. Este producto tiene un origen sostenible, al proceder del aprovechamiento de un subproducto industrial. Su principal uso es la fabricación de morteros de construcción como sustituto del cemento. Los morteros de anhidrita son muy fluidos (autonivelantes), con altas prestaciones mecánicas y mínima retracción al fraguar. Estas propiedades hacen de este material el adecuado para ejecución de soleras especialmente en calefacción radiante donde favorece la transmisión eficaz del calor, contribuyendo a reducir el consumo energético.

Anhidritari, eraikuntzarako mortero nibelagarriak egiteko materiala, International EPD System-ek Produktuen Ingurumen Adierazpena (EPD®) eman dio. Sistema hauxe, industria arloan mundu mailako ekoetiketatu ezagunenetarikoa da.

EPD ekoetiketa produktuaren gaineko ingurugiro informazioa eskaintzen du, ISO 14025 arauaren araberako eskakizunei loturik. Era berean, Bizi-Zikloaren Analisian oinarritutako produktuaren inpaktuak ezagutzea errazten digu.
Anhidrita bezala ezagutzen dena, deshidratatutako kaltzio sulfatoa da. Jatorri jasangarria duen produktu honek Derivados del Fluor enpresaren fabrikazioan soberakin azpiproduktuak aprobetxatuz lortzen ditu. Bere eraikuntzako erabilera nagusia mortero bezala aplikatzea da, porlanaren ordez. Mortero hauek autonibelagarriak dira, ezaugarri mekaniko oso altuekin eta gogortzerako orduan uzkurtze minimoa erakusten dute. Zolatak eraikitzeko baliatzen dira, batez ere lurreko berokuntza erradiatzailerako, beroaren transmisioa hobetzen baitu eta horrek eraikinetan kontsumo energetikoa txikitzen laguntzen baitu.
CHARLA TÉCNICA "VENTANAS EFICIENTES" / "LEIHO ERAGINKORRAK" HITZALDI TEKNIKOA

El próximo día 14 de Marzo, jueves, se celebrará la charla “Ventanas eficientes”, que comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.

Pablo Martín Director de ASEFAVE, Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, nos hablará sobre el camino marcado por Europa, los requisitos técnicos exigidos, las soluciones constructivas, los ahorros y retos para la mejora de la eficiencia energética mediante las ventanas.

INGURUBIDE os invitamos a que asistáis a la charla “Ventanas eficientes. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com o llamando al 944 967 717.


Martxoaren 14an, osteguna, “Leiho eraginkorrak” hitzaldia izango dugu, goizeko 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn.

Pablo Martín ASEFAVE*ko Zuzendariak Europatik ezarritako bideak eskatzen dituen bete beharreko baldintzak; eraikuntzarako soluzioak; lortzen den aurreztea eta zeintzuk diren gainerako erronka guztiak erakutsiko dizkigu.

INGURUBIDEk “Leiho eraginkorrak” hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu. Izen emateak, doakoak, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com) edo telefono (944 967 717) bidez egin behar dira.

*Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas.

5 DE MARZO DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA / MARTXOAK 5 EFIZIENTZIA ENERGETIKOAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Hoy, 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética.
INGURUBIDE Centro de recursos para la Sostenibilidad, apuesta por la Eficiencia Energética en el hogar apostando por  el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y la rehabilitación sostenible de viviendas y locales.
La exposición de materiales de INGURUBIDE y las actividades que se organizan en el Centro, visitas y jornadas técnicas, no tiene otro fin más acercar al público visitante nuevos modos para el ahorro energético y un mejor uso de la energía.


Gaur, martxoak 5, Efizientzia Energetikoaren Nazioarteko Eguna da.
INGURUBIDEk, Iraunkortasunerako baliabideen zentro bezala, Efizientzia Energetikoaren aldeko apustu garbia egiten du etxebizitzen eta lokalen eraberritze iraunkorrerako material egokiak ezagutaraziz.
INGURUBIDEn dagoen materialen erakusketak eta bertan antolatzen ditugun aktibitate guztiak, bisitak eta jardunaldi teknikoak, bisitariei aurrezte energetikorako eta energiaren erabilera ona sustatzea dute helburu nagusi.
2ª CONFERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE EUSKADI / EUSKADIKO ERAIKUNTAREN SEKTOREAREN 2.URTEKO BILTZARRA

Como integrar nuestras capacidades para llegar a otros mercados con una ventaja competitiva
Programa Conferencia

Presentación
Juanjo López del Corral. Director General ERAIKUNE. Internacionalización para competir. Apuesta del Gobierno Vasco por la internacionalización para mejorar la competitividad de Euskadi. Leyre Madariaga. Directora de Relaciones Exteriores de Lehendakaritza del Gobierno Vasco.

Conocer las capacidades de las empresas del sector de la construcción para encontrar sinergias que permitan abordar proyectos de manera integrada. María Kovesdi. Directora General de MKM, International Business Consulting.

Modelo de creación y construcción de clientes. Buscando clientes estratégicos y construyendo redes de valor. Rafael Suso. Director General de SIGNIFICCO.

Capacidades del sector de la construcción reconocidas en el exterior y claves de éxito de empresas ya internacionalizadas.


Fecha: 15/03/2013
Horario: 12:30 - 14:00 h
Lugar: Museo de Bellas Artes - Museo Plaza, 2 - 48009 BILBAO

Inscripción gratuita.
Nola integratu gure gaitasunak beste merkatu batzuetara lehiarako abantailarekin iristeko
Biltzarraren Egitaraua

Aurkezpena
Juanjo López del Corral. ERAIKUNEren Zuzendari Orokorra. Nazioartekotzea lehiatzeko. Eusko Jaurlaritzaren apustua nazioartekotzearen alde, Euskadiren lehiakortasuna hobetzeko. Leyre Madariaga. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako Kanpoko Harremanetarako Zuzendaria.

Eraikuntzaren sektoreko enpresen gaitasunak ezagutzea, proiektuei modu integratuan ekiteko sinergiak aurkitzeko. María Kovesdi. MKMko Zuzendari Nagusia, International Business Consulting.

Bezeroen sorkuntza eta eraikuntza eredua. Bezero estrategikoak bilatzen eta balio sareak eraikitzen. Rafael Suso. SIGNIFICCOren Zuzendari Nagusia.

Eraikuntzaren sektorearen gaitasunak, kanpoan aitortuak eta jadanik nazioartekotuta dauden enpresen arrakastaren giltzarriak.


Data: 15/03/2013
Ordutegia: 12:30 - 14:00 h
Tokia: Arte Ederren Museoa - Museo Plaza, 2 - 48009 BILBAO

Doako izen ematea.