HABIC LIDERA 4 PROYECTOS COLABORATIVOS DEL AULA DE ECODISEÑO EN 6 EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA / HABIC-ek EKODISEINU GELAko 4 PROIEKTU KOLABORATZAILEREN BURU DA EGURRAREN SEKTOREKO 6 ENPRESETANCluster Habic
, por segundo año consecutivo apuesta por ejecución de diferentes proyectos del Aula de Ecodiseño de Ihobe.

Las 6 empresas asociadas que están realizando los proyectos del Aula de Ecodiseño son: Ebaki, Egoin, Gámiz, Maderas de Llodio, Protec, y Termogenik. Algunas de ellas participantes en INGURUBIDE.

Los becarios del aula de ecodiseño están llevando a cabo dos tipos de proyectos:

-          Análisis de Ciclo de Vida de diferentes productos de madera.
-          Certificación EPD de diferentes productos de madera.

En cuanto a la primera línea de proyectos, una becaria del Aula de Ecodiseño está trabajando en el Análisis de Ciclo de Vida de los productos, palet de madera (de la empresa Ebaki), tablero contrachapado de madera blanda (Maderas de Llodio) y el perfil laminado (Gámiz).

En cuanto a la segunda línea de proyectos, tres becarios están recopilando datos para la certificación EPD (Declaración Ambiental de Producto) de cilindros de madera tratada (Protec), madera termotratada (Termogenik) y madera contralaminada (Egoin).

El objetivo de estos proyectos es confirmar la idoneidad ambiental de la madera como elemento constructivo, gracias a su carácter natural, al bajo impacto del proceso de transformación y a su alto   grado de absorción de CO2 durante el proceso de crecimiento.


Bigarren urtez jarraian, Habic Egurraren Clusterrak Ihobeko Ekodiseinu Gelarekin batera proiektu desberdinetan parte hartzen ari da.

Ekodiseinu Gelarekin batera proiektuak lantzen ari diren Habic-eko 6 enpresak, Ebaki, Egoin, Gámiz, Maderas Llodio, Protec eta Termogenik dira. Hauetako batzuk INGURUBIDEn ere parte hartzen dutenak.

Ekodiseinu Gelako bekadunek bi proiektu motatan parte hartzen ari dira:

-          Egur produktu ezberdinen Bizi-Zikloaren Analisia egiten.
-          Produktuen Ingurumen Adierazpena (EDP) egurrezko produktu ezberdinetan lortzen.

Lehenengo proiektuei dagokienez, Ekodiseinu Gelako bekadun bat hurrengo prouektuen Bizi-Zikloaren Analisian lan egiten ari da: egurrezko palet-etan (Ebaki), egur bigunezko taula kontratxapatuetan (Maderas de Llodio) eta profil ijetziak edo laminatuetan (Gámiz).

Bigarren proiektuei dagokienez, 3 bekadunek Produtuaren Ingurumen Adierazpena (EPD) lortzeko produktu ezberdinei buruzko datuak biltzen ari dira. Honako produktu hauei buruz hain zuzen; egur tratatuzko zilindroak (Protec), egur termotratatua (Temogenik) eta egur kontraijetzia edo kontralaminatua (Egoin).

Proiektu hauen helburu nagusiak  egurraren ingurugiro balioa baieztatzea da eraikunztari dagokionez. Berez, egurraren izaera naturalak inpaktu gutxi sortzen du bere transformazioan eta bere bizian zehar CO2 asko xurgatzen baitu.