DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO PARA LA ANHIDRITA / ANHIDRITARAKO PRODUKTUKO INGURUNE-ADIERAZPENA

La anhidrita, material de construcción para la elaboración de morteros autonivelantes, ha obtenido una Declaración Ambiental de Producto (EPD®) por parte de International EPD® Systems, el sistema de ecoetiquetado industrial más reconocido internacionalmente.

Una ecoetiqueta EPD® proporciona información ambiental de un producto de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 14025, facilitando datos sobre el impacto de producto basado en el Análisis del Ciclo de Vida.
La anhidrita es el nombre común con el que se le conoce al sulfato cálcico anhidro. Este producto tiene un origen sostenible, al proceder del aprovechamiento de un subproducto industrial. Su principal uso es la fabricación de morteros de construcción como sustituto del cemento. Los morteros de anhidrita son muy fluidos (autonivelantes), con altas prestaciones mecánicas y mínima retracción al fraguar. Estas propiedades hacen de este material el adecuado para ejecución de soleras especialmente en calefacción radiante donde favorece la transmisión eficaz del calor, contribuyendo a reducir el consumo energético.

Anhidritari, eraikuntzarako mortero nibelagarriak egiteko materiala, International EPD System-ek Produktuen Ingurumen Adierazpena (EPD®) eman dio. Sistema hauxe, industria arloan mundu mailako ekoetiketatu ezagunenetarikoa da.

EPD ekoetiketa produktuaren gaineko ingurugiro informazioa eskaintzen du, ISO 14025 arauaren araberako eskakizunei loturik. Era berean, Bizi-Zikloaren Analisian oinarritutako produktuaren inpaktuak ezagutzea errazten digu.
Anhidrita bezala ezagutzen dena, deshidratatutako kaltzio sulfatoa da. Jatorri jasangarria duen produktu honek Derivados del Fluor enpresaren fabrikazioan soberakin azpiproduktuak aprobetxatuz lortzen ditu. Bere eraikuntzako erabilera nagusia mortero bezala aplikatzea da, porlanaren ordez. Mortero hauek autonibelagarriak dira, ezaugarri mekaniko oso altuekin eta gogortzerako orduan uzkurtze minimoa erakusten dute. Zolatak eraikitzeko baliatzen dira, batez ere lurreko berokuntza erradiatzailerako, beroaren transmisioa hobetzen baitu eta horrek eraikinetan kontsumo energetikoa txikitzen laguntzen baitu.