Arkitektura Bioklimatikoa eta Bioeraikuntza Aplikatua I (ABBAI) IKASTAROA / CURSO Arquitectura Bioclimática y Bioconstrucción Aplicada I (ABBAI)

Otsailaren 16,17,23 eta 24an, 15:30tatik 20:30ak arte Arkitektura Bioklimatikoa eta Bioeraikuntza Aplikatua (ABBAI) ikastaroa burutuko da KUTXA EKOGUNEA PARKEAN, Donosatian hain zuzen ere.
Ikastaro teoriko-praktiko hau batez ere, autoeraikuntzan diharduten edo eraikuntza sektorean lanean ari diren profesional sentsibilizatuei dago zuzendua. Ikastaroan, bioraikuntza eta bere bideragarritasunari lotutako oinarrizko ezagutzak eskuratuko dituzu, zerbait buruaskia, berdea eta modularra nahi duten eta jasangarritasuna, ekologia edo ekodiseinua eskatzen duten bezero eta hornitzaileei erantzun ahal izateko
5 Modulutan banatutako ikastaro honetan, Bioeraikuntzan aditua den Borja Izaola arkitektoaren eskutik, bi helburu nagusiri erantzun nahi diegu: Batetik, diziplinarteko begiradatik arkitektura bioklimatikoak eskaintzen dituen kontzeptu, teknika eta aukerak antolatzea, eta bestetik, bioeraikuntza aplikatuaren oinarrizko irizpideak ezagutzea, horretarako materialen eta tekniken katalogazio eta balorazio konparatiboa eginez eta bioeraikuntzan oinarritutako eraikinen bisita gidatua burutuz (otsailaren 19an 10:00tatik 18:00ak arte), tokiko behar eta klimara egokitzeko irizpideak ezagutuz eta diseinu kolaboratiboko tailerra eginez.
Diploma-ziurtagiria banatuko zaio ikastaro osoa modu egokian burutzen duenari eta baita irakurketarako materiala formatu digitalean ere.

Informazio gehiago eta izen ematea:El 16,17,23 y 24 de febrero, de 15:30h a 20:30h se impartirá el curso “Arquitectura Bioclimática y Bioconstrucción Aplicada( ABBAI)” en KUTXA EKOGUNEA PARKEA, San Sebastián.

Es un curso teórico- práctico dirigido principalmente a autoconstructores y profesionales del sector de la construcción sensibilizados. En el curso adquirirás conocimientos básicos sobre la bioconstrucción y su viabilidad para poder dar respuesta a clientes o proveedores que quieren algo autosuficiente, verde o modular y buscan sostenibilidad, ecología o ecodiseño. 


Este curso dividido en cinco módulos es impartido por el arquitecto y experto en bioconstrucción Borja Izaola  y tiene el doble objetivo de organizar conceptos, técnicas y posibilidades de la arquitectura bioclimática desde una aproximación interdisciplinar y conocer criterios de bioconstrucción aplicada haciendo una catalogación y valoración  comparativa de materiales y técnicas principales, haciendo una visita técnica a edificios bioconstruidos (19 de febrero de 10:00h a 18:00h), conociendo los criterios para adaptarnos a las necesidades y clima del lugar y realizando un taller de diseño colaborativo.

  
Se expedirá diploma acreditativo a los que realicen satisfactoriamente el curso completo y se incluirá material gráfico y de lectura en formato digital. 


Más información e inscripción:


Urtarrilaren 27an Kutxa Ekogunea Parkean (Donostia) / 27 de Enero en Kutxa Ekogunea Parkea (San Sebastián)

IA ENERGIA KONTSUMORIK GABEKO ERAIKINEI BURUZKO JARDUNALDIA. BUILDSMART PROIEKTUA. / JORNADAS SOBRE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA. PROYECTO BUILDSMART.

Eraikuntzako Teknikoei, Arkitektoei, Ingeniariei, Arkitekto teknikoei, … zuzendutako jardunaldia
Datorren urtarrilaren 28an  goizeko 9:00tan “Ia Energia Kontsumorik Gabeko Eraikinei” buruzko doako jardunaldia ospatuko da TECNALIAn. Bertan, TECNALIAko, FCCko eta Eusko Jaurlaritzako adituek tipologia ezberdinetako eraikinetan irtenbide berritzaileak nola integratu eta hauek energia errendimendu altukoak izateari buruzko esperientziak partekatuko dituzte.
Oso aukera ona da europako klima ezberdinetan inplementatu diren oso energi kontsumo baxuko eraikinen diseinuen irtenbide berritzaile ezberdinak sakontasunean ezagutzeko.
Europako Buildsmart proiektuaren eremuan diseinatutako, eraikitako eta monitorizatutako 5 eraikinen emaitzak azalduko dira.
Jardunaldia Portugaleten (Bizkaia) eraiki den eraikin baten ikustaldiarekin amaituko da, zeinaren diseinuan errendimendu handiko teknologia eskuragarriak aplikatu diren (fatxadako irtenbide aktiboak, panel fotovoltaikoak, kogenerazioa, errendimendu handiko bero-bonbak, etab.). Baita eraikinaren erabilera erraza bermatzen duen sistemaren kontrola eta monitorizazioa eta sistema guztien errendimendu ezin hobea.
Informazio gehiago eta izen ematea:

 Jornada dirigida a Técnicos del sector de la construcción, Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos técnicos,..
El próximo 28 de enero a las 9:00h de la mañana se celebra en TECNALIA una jornada gratuita sobre “Edificios de Energía Casi Nula”, en las que expertos de TECNALIA, FCC y el Gobierno Vasco compartirán sus experiencias sobre la integración de soluciones innovadoras y de alto rendimiento energético en distintas tipologías edificatorias.
Es una oportunidad para poder conocer en profundidad diferentes soluciones innovadoras implementadas en el diseño de edificios de muy bajo consumo de energía para diferentes climas europeos.
Se mostrarán los resultados obtenidos en los 5 edificios diseñados, construidos y monitorizados en el marco del proyecto europeo Buildsmart.
La jornada concluirá con una visita al edificio de demostración construido en Portugalete (Vizcaya), en cuyo diseño se han aplicado tecnologías asequibles de alto rendimiento (soluciones activas de fachada, paneles fotovoltaicos, cogeneración, bombas de calor de alto rendimiento, etc.), así como un sistema de control y monitorización que garantiza la facilidad de uso de los edificios y el óptimo rendimiento de todos los sistemas.
Más información e inscripción:
"TRADESPERSON (PHI)" IKASTARO OFIZIALA / CURSO OFICIAL "TRADESPERSON (PHI)"


Otsailerako INGURUBIDEn “TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO BAJO ESTÁNDAR PASSIVHAUS [TRADESPERSON PHI]” Passivhaus Instituteren Kurtso Ofiziala emango da. Otsailaren 8, 9, 11 eta 12an.

Ikastaroaren egituraketa (3 egun eta erdi. 28 ordu). Azterketarako prestaketa (egun erdi. 4 ordu). Azterketa (2016ko Otsailaren 20an).

Ikastaroa nori dago zuzenduta? Arkitektoei, arkitekto teknikoei, obra sustatzaileei, obra arduradunei, kooperatiba kudeatzaileei, langileei, muntatzaileei, fabrikatzaileei. Ez da beharrezkoa Passivhaus ezaguerak izatea.

Kurtsoa emateaz arduratuko den irakaslea aditua eta Estatuan diseinatu eta gauzatutako Passivhaus obrak ditu.
  

Ikastaroaren onura bereziak:
§  %20ko deskontua Eraikinen PASSIVHAUS Ziurtagiri Ofizialean (Berria edo birgaikuntza). Parte-hartzaileentzat edota hauen bezeroarentzat.
§  «Zure lehen Passivhaus»- ean aholkularitza eta kontsulta zerbitzua.
§  %5eko deskontua etorkizunean egingo diren Ikastaroetan parte-hartzaileak gonbidatuz gero, enpresa bereko langileentzat  edota hauen bezeroentzat.
§  Proiekturako sarrera birtuala: «Passivhaus lanen benetako Prozesua» (2016)

Deskontu bereziak:
§  %5eko deskontua PEP bazkideentzat.
§  %5eko deskontua entitate bereko 2 parte-hartzaile edo gehiagok izena emanez gero.
§  %10eko deskontua ikasle ohientzat.
§  %5eko deskontua  izena urtarrilaren 22a baino lehen eman ezkero.Izen emateak eta informazio gehiago:
Tfno: 637807379
 

El próximo mes de febrero se impartirá el Curso Oficial del Passivhaus Institute TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO BAJO ESTÁNDAR PASSIVHAUS [TRADESPERSON PHI] en INGURUBIDE. Días 8, 9,11, 12 de Febrero.

Itinerario Formativo: Curso (3 días y medio. 28 horas). Sesión Preparatoria al Examen (medio día. 4 horas). Examen (20 de Febrero de 2016).

El Curso está dirigido a; arquitectos, arquitectos técnicos, promotores, encargados de obra, gestores de cooperativas, operarios, especialistas montadores, fabricantes, oficios. No es necesario tener conocimientos previos de Passivhaus.

Estará impartido por Profesorado acreditado, experto y con obra Passivhaus diseñada y ejecutada en España.

Beneficios especiales incluidos:

§  Descuento 20 % en Certificación Oficial PASSIVHAUS de Edificios (Nuevo o Rehabilitación). Para el propio participante o su cliente.
§  Asesoramiento y consulta en «tu primera Passivhaus».
§  Descuento 5 % en la invitación a futuros participantes en el Curso, de la misma empresa o de sus clientes.
§  Acceso virtual al Proyecto: «Proceso real de obra Passivhaus» (2016)

  Descuentos especiales:
§  5% para socios PEP.
§  5% para 2 o más participantes de la misma entidad.
§  10% para Exalumno Formación Passivhaus
§   5% para inscripciones antes del 22 de EneroInscripciones y más información en: www.formacionpassivhaus.com
Tfno: 637807379