IA ENERGIA KONTSUMORIK GABEKO ERAIKINEI BURUZKO JARDUNALDIA. BUILDSMART PROIEKTUA. / JORNADAS SOBRE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA. PROYECTO BUILDSMART.

Eraikuntzako Teknikoei, Arkitektoei, Ingeniariei, Arkitekto teknikoei, … zuzendutako jardunaldia
Datorren urtarrilaren 28an  goizeko 9:00tan “Ia Energia Kontsumorik Gabeko Eraikinei” buruzko doako jardunaldia ospatuko da TECNALIAn. Bertan, TECNALIAko, FCCko eta Eusko Jaurlaritzako adituek tipologia ezberdinetako eraikinetan irtenbide berritzaileak nola integratu eta hauek energia errendimendu altukoak izateari buruzko esperientziak partekatuko dituzte.
Oso aukera ona da europako klima ezberdinetan inplementatu diren oso energi kontsumo baxuko eraikinen diseinuen irtenbide berritzaile ezberdinak sakontasunean ezagutzeko.
Europako Buildsmart proiektuaren eremuan diseinatutako, eraikitako eta monitorizatutako 5 eraikinen emaitzak azalduko dira.
Jardunaldia Portugaleten (Bizkaia) eraiki den eraikin baten ikustaldiarekin amaituko da, zeinaren diseinuan errendimendu handiko teknologia eskuragarriak aplikatu diren (fatxadako irtenbide aktiboak, panel fotovoltaikoak, kogenerazioa, errendimendu handiko bero-bonbak, etab.). Baita eraikinaren erabilera erraza bermatzen duen sistemaren kontrola eta monitorizazioa eta sistema guztien errendimendu ezin hobea.
Informazio gehiago eta izen ematea:

 Jornada dirigida a Técnicos del sector de la construcción, Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos técnicos,..
El próximo 28 de enero a las 9:00h de la mañana se celebra en TECNALIA una jornada gratuita sobre “Edificios de Energía Casi Nula”, en las que expertos de TECNALIA, FCC y el Gobierno Vasco compartirán sus experiencias sobre la integración de soluciones innovadoras y de alto rendimiento energético en distintas tipologías edificatorias.
Es una oportunidad para poder conocer en profundidad diferentes soluciones innovadoras implementadas en el diseño de edificios de muy bajo consumo de energía para diferentes climas europeos.
Se mostrarán los resultados obtenidos en los 5 edificios diseñados, construidos y monitorizados en el marco del proyecto europeo Buildsmart.
La jornada concluirá con una visita al edificio de demostración construido en Portugalete (Vizcaya), en cuyo diseño se han aplicado tecnologías asequibles de alto rendimiento (soluciones activas de fachada, paneles fotovoltaicos, cogeneración, bombas de calor de alto rendimiento, etc.), así como un sistema de control y monitorización que garantiza la facilidad de uso de los edificios y el óptimo rendimiento de todos los sistemas.
Más información e inscripción: