Presentación de la "Estrategia Española de RSE"-ren Aurkezpena

El 5 de Noviembre, miércoles, se celebrará el Acto de Presentación de la"Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas" a las 17h en la Sede de Iberdrola, en Bilbao. Organizado por Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboración de Ingurubide entre otros.
Confirmación asistencia: eventos@clubsostenibilidad.org
Más información y programa de la jornada:
Azaroaren 5ean, asteazkena, “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas” aurkeztu egingo da Bilboko Iberdrolaren Egoitzan arratsaldeko 5etatik aurrera. Club de Excelencia en Sostenibilidad-ek antolatua eta Ingurubideren lakindetzaz hainbaten artean.
Joatea konfirmatzeko: eventos@clubsostenibilidad.org.
Programa ezagutzeko eta informazio gehiagorako:

Charla "Morteros, Pinturas y Placas de Arcilla" / "Mortero, Margo eta Buztin Plakak" Hitzaldia

El jueves, 30 de Octubre, celebraremos la Charla “Morteros, pinturas y placas de arcilla, una respuesta saludable y eficiente para la arquitectura ecológica de la mano de ECOCLAY Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Javier Rodriguez, Jefe de Producto de Ecoclay, nos hablarán sobre la arcilla, material completamente natural, en diversas aplicaciones como son los morteros y las pinturas, cómo y dónde se pueden utilizar. Además nos presentará la Placa de Arcilla, sus características técnicas y puesta en obra.
INGURUBIDE y ECOCLAY os invitan a asistir a la Jornada “Morteros, pinturas y placas de arcilla, una respuesta saludable y eficiente para la arquitectura ecológica. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.

Urriaren 30an, ostegunean, “Mortero, margo eta buztin plakak, arkitektura ekologikorako erantzun osasungarri eta eraginkorra” hitzaldia ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn ECOCLAYen eskutik.
Ecoclay-ko Produktu Arduradun-buru den Javier Rodriguezek buztina, material naturala den lez, erabilera ezberdinetarako nola eta non erabili daitekeen erakutsiko digu; mortero edo margo moduan adibidez. Baina gainera, Buztin Plakak dituen ezaugarri teknikoak eta obran ezartzerakoan nola izan behar duen baita ere.
INGURUBIDEk eta ECOCLAYk Mortero, margo eta buztin plakak, arkitektura ekologikorako erantzun osasungarri eta eraginkorra hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

Sistemas de información para la planificación energética sostenible y movilidad / Energia plangintza iraunkorrerako eta mugikortasunerako informazio sistemak

Jornada organizada por el Ente Vasco de la Energía el día 16 de Octubre, jueves, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Instrumentos y metodologías para la planificación regional y local, modelización y monitorización en las áreas de energía sostenible y transporte
Agentes locales y expertos internacionales tendrán la oportunidad de intercambiar sus experiencias en herramientas de planificación, modelización y monitorización en el área de la energía sostenible y el transporte en esta jornada organizada conjuntamente por IHOBE y EVE en el marco del programa Energía Sostenible para Europa.
Programa de la jornada e inscripción:

“Ente Vasco de la Energiak” urriaren 16rako, osteguna, antolatutako jardunaldia Bilboko Euskalduna Jauregian.
Energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzeari begira, toki mailako jarduna eta administrazioen arteko elkarlana gero eta garrantzitsuagoak dira; batez ere, energiaren kontsumoak dakartzan kostu ekonomikoagatik eta ingurumen-eraginagatik, berotegi efektuko gasen isurketan eta klima aldaketan izaten den inpaktuagatik, eta administrazioek alor horietan jarduteko duten ahalbide edo gaitasun handia delako. Erkidego eta tokiko eragileekin batera, nazioarteko adituek aukera izango dute haien esperientziak trukatzeko energia iraunkor eta garraio alorretan planifikazio, modelizazio eta monitorizazio lanabesen inguruan.
Jardunaldiaren programa eta izen emateak:

¡Muchas gracias! / Eskerrik asko!!

Hemos superado las 20.000 visitas en el Blog.
Gracias a tod@s por seguirnos. También estamos presentes en Twitter, Facebook, Linkedin y Flicker.
Blogean 20.000 bisitari izan ditugu. Mila esker urte hauetan jarraitu gaituzuenoi.
Gogoratu blogaz gain web orri, Twitter, Facebook, Linkedin ta Flickerren.

Curso Semipresencial "Certificador Energético" / "Ziurtatzaile Energetikorako" Kurtso Semi-presentziala

Desde INGURUBIDE queremos informarle de la celebración del Curso Semipresencial de Certificador Energético que se impartirá entre el 10 y 27 de Noviembre de la mano de Sermicro. La parte presencial del Curso se impartirá en INGURUBIDE del 10 al 14 Noviembre, en horario de tarde.

Inscripciones antes del 5 de Noviembre. Solo 15 plazas.


INGURUBIDEtik Ziurtatzaile Energetikorako Kurtso Semi-presentziala ospatuko dela informatu nahi zaitugu. Kurtsoa Azaroaren 10tik 27ra eman egingo da Sermicroren eskutik. Modulu presentziala INGURUBIDE Zentroan eman egingo da Azaroaren 10etik 14ra arratsaldeko ordutegian.

Izen emateak Azaroaren 5a baino arinago egin behar dira. 15 plaza bakarrik.


Plan Renove VENTANAS y ELECTRODOMÉSTICOS / LEIHO eta ETXETRESNA ELEKTRIKOEN Renove Planak

Estarán vigentes hasta el 30 de noviembre o el agotamiento de los presupuestos
El Ente Vasco de la Energía inicia los Planes Renove de ventanas y electrodomésticos 2014 con una dotación conjunta de 2,9 millones de euros. Ambas iniciativas pretenden reducir el consumo energético en las viviendas a través de la implantación de sistemas de alta eficiencia.
Los planes renoves para la sustitución de equipamiento doméstico comienzan el 2 de octubre de 2014 con una dotación de 1,5 M€ para el plan renove de ventanas y de 1,4 M€ para el plan renove de electrodomésticos. Ambas iniciativas estarán vigentes hasta el próximo 30 de noviembre o bien hasta el agotamiento de los fondos.
El plan renove de ventanas tiene como objetivo incentivar la sustitución de ventanas en las viviendas de residencia habitual por otras que garantizan un mayor aislamiento térmico, lo cual ahorra energía en calefacción. Para ello, las nuevas ventanas deberán disponer de unas características técnicas muy concretas, como son contar con marcado de la CE y disponer de un doble acristalamiento formado por vidrios con aislamiento térmico reforzado, con un valor de transmitancia térmica de un máximo de 1,40 W/m2.K. y una cámara de aire de un mínimo de 14 mm. Además, será condición indispensable que las ventanas formen parte de los cerramientos al exterior de las viviendas y separen recintos calefactados del ambiente exterior.
Las ayudas del EVE aportarán hasta un máximo del 22% de la inversión realizada –incluyendo marco, acristalamiento, cajón de persiana y costes de albañilería-, con una cuantía máxima por vivienda y beneficiario de 1.000 euros, cantidad que no podrá superarse en ningún caso. Se admitirán obras realizadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de cierre del programa. En total se espera que esta edición del plan renove de ventanas contribuya a mejorar la eficiencia de 2.000 viviendas, con un ahorro anual estimado de 870 tep (toneladas equivalentes de petróleo), es decir, energía equivalente al consumo en calefacción de 3.200 viviendas en un año.
Fuente: EVE.es
Azaroaren 30era arte egongo dira indarrean, edo aurrekontuak amaitu arte
Energiaren Euskal Erakundeak leihoen eta etxetresna elektrikoen renove planak abiarazi ditu. Guztira 2,9 milioi euroko aurrekontua duten plan horiek etxebizitzetan energia kontsumoa gutxitzea dute helburu, eraginkortasun handiko sistemen ezarpenaren bitartez.
Etxeko ekipamendua ordezkatzeko renove planak 2014ko urriaren 2an hasiko dira. Leihoen renove planak 1,5 milioi euroko aurrekontua du; etxetresna elektrikoarenak, berriz, 1,4 milioi eurokoa. Bi plan horiek azaroaren 30era arte, edo aurrekontuak amaitu arte egongo dira indarrean.
Leihoen renove planari dagokionez, ohiko etxebizitzetan leihoen ordezkapena sustatu nahi du, isolamendu hobea ematen duten leihoen erabilera bultzatuz. Hartara, berokuntzan energia aurreztea lortuko da. Planaz baliatzeko, leiho berriek ezaugarri tekniko jakin batzuk eduki behar dituzte, hala nola CEren marka izatea, beira bikoitza edukitzea, isolamendu termiko sendoa duten beirak (transmisio  termikoaren balioa (Ug) 1,40 W/m2.K. edo txikiagoa eta aire kameraren lodiera 14 mm edo handiagoa). Gainera, berotutako leku edo gune bateko eta kanpo aldetik aldentzeko erabiltzen diren leiho edo ate-leihoak izatea ezinbestekoa baldintza da diru laguntza eskuratzeko.
Leihoak ordezkatzeko egiten den inbertsioaren % 22 da EEEk ematen duen gehieneko diru laguntza. Inbertsio horren barruan sartzen dira kontzeptu hauek: markoa, beirak, pertsiana-kutxa, eta arotziari lotutako kostuak. Etxebizitza eta onuradun bakoitzeko ematen duen gehieneko diru laguntza 1.000 eurokoa da, eta ezin da gainditu inola ere kantitate hori. Diru laguntzez baliatzeko, leihoen ordezkapenak 2014 urtarrilaren 1etik plana amaitu bitartean egin beharko dira. Aurtengo leihoen renove planari esker, 2.000 etxebizitzen energia eraginkortasuna hobetuko da, 870 tep (tona petrolio baliokide) aurreztea ekarriko duena, urtean 3.200 etxebizitzak berokuntzan kontsumitzen duten energiaren baliokidea dena.
Iturria: EVE.esJornada "Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No ¡Presente!" / "Mugikortasun elektrikoa, Etorkizuna? Ez, Oraina!" Hitzaldia

El jueves, 9 de Octubre, celebraremos la Jornada Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No. ¡Presente! de la mano de ELECTRICITY MOTOR. Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Xabier Leciñena y José Miguel Larrinaga nos hablarán sobre la gama de productos de Electricty Motor (Coches, motos, bicis, movilidad reducida, patines, skates, etc.) sus utilidades y aplicaciones tanto industriales como turísticas, además de las opciones de venta y alquiler.
Consumo de solo 50cents por cada 100km
En el Programa de Ayudas del EVE incluye la partida a Transporte y movilidad eficiente.
INGURUBIDE y ELECTRICITY MOTOR os invitan a asistir a la Jornada Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No. ¡Presente!. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.
Urriaren 9an, ostegunean, Mugikortasun elektrikoa, Etorkizuna? Ez, Oraina! hitzaldia ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn ELECTRICITY MOTORen eskutik.

Xabier Leciñena eta José Miguel Larrinagak Electricity Motorren produktuei buruz hitz egingo digute (Autoak, motorrak, bizikletak, patinak, skate, etab.) euren erabilera industrial eta turistikoak, baita salmenta eta errentarako aukerak ere.
50zentimoko kontsumoa 100km-ko
EVEren Diru-laguntza Programan Garraio eta mugikortasun eraginkorrerako atala sartzen du.
INGURUBIDEk eta BEST BOARDek “Mugikortasun elektrikoa. Etorkizuna? Ez, Oraina!” hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.