Curso Semipresencial "Certificador Energético" / "Ziurtatzaile Energetikorako" Kurtso Semi-presentziala

Desde INGURUBIDE queremos informarle de la celebración del Curso Semipresencial de Certificador Energético que se impartirá entre el 10 y 27 de Noviembre de la mano de Sermicro. La parte presencial del Curso se impartirá en INGURUBIDE del 10 al 14 Noviembre, en horario de tarde.

Inscripciones antes del 5 de Noviembre. Solo 15 plazas.


INGURUBIDEtik Ziurtatzaile Energetikorako Kurtso Semi-presentziala ospatuko dela informatu nahi zaitugu. Kurtsoa Azaroaren 10tik 27ra eman egingo da Sermicroren eskutik. Modulu presentziala INGURUBIDE Zentroan eman egingo da Azaroaren 10etik 14ra arratsaldeko ordutegian.

Izen emateak Azaroaren 5a baino arinago egin behar dira. 15 plaza bakarrik.