"Curso EkoEscaparatismo" en Eutokia / "EkoEskaparatismo Kurtsoa" Eutokian

Fun&Gu Studio organiza el Curso EcoEskaparatismo del 2 de junio al 12 de junio en Eutokia (Edificio Boluetabarri) de lunes a jueves en horario de 15:00 a 16:30. El taller trabajará sobre todo lo práctico aunque también se tratará sobre la teoría del escaparatismo.
Inscripciones: info@funandgu.comFun&Gu Studioak EkoEskaparatismo kurtsoa antolatu egin du ekainaren 2tik 12ra bitartean Eutokian (Boluetabarri Eraikina). Astelehenetik ostegunera 15tatik 16:30tara izango da. Tailer praktikoa izango da, nahiz eta eskaparatismoaren teoriaz ere hitz egingo den.
Izen emateak: info@funandgu.com
CURSO "ESTUCOS, TADELAKT Y PINTURAS DE CAL" / "ESTUKO, TADELAKT, KAREZKO MARGOAK" KURTSOA

En este curso tendremos la oportunidad de aprender técnicas tradicionales para realizar acabados en bioconstrucción. Materiales, herramientas, formas de aplicación, etc. La cal es un material que se utilizaba antiguamente, es natural y no contamina, ya que el CO2 expulsado lo vuelve a absorber con el paso de los años. Será un curso teórico-práctico de 16h, en el que podrás mejorar tu profesión y llevar a casa los trabajos realizados. Este curso está orientado para cualquier persona (artista, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, personas que quieran iniciarse en la bioconstrucción, albañiles, etc.)
Monitor: Laurent Coquemont, especialista en Bioconstrucción, que imparte cursos del tema por toda la península, África y América.
Fecha: 24 y 25 de mayo, 11.00-15.00 y 16.00-20.00
Matrícula: 100 € (30€ pre-matrícula)
Lugar: UKnatura Gunea, María Díaz de Haro 68, Portugalete, local nº7
Contacto: 692705471/646742241
UKnatura Koop. Elk. Txikia


Bioeraikuntzako akaberak egiteko teknika tradizionalak ikasteko aukera. Materialak, herramintak, aplikatzeko era, etab. Karea antzinatik erabilitako materiala da, naturala eta ez du ingurumena kutsatzen, kanporatzen duen CO2a berriz xurgatzen duelako urteetan zehar. 16 ordutako tailer teoriko-praktikoa zure lanbidea sendotzeko balioko duena. Egingo diren praktikak bakoitzak bere etxera eramango ditu. Kurtso hau edozein pertsonari zuzendua izango da (artista, arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari, bioeraikuntzako munduan sartu nahi den jendea, igeltsero, etab)
Formatzailea: Laurent Coquemont, Bioeraikuntzan aditua eta kurtsoak ematen ditu Penintsulan, Afrikan, Ameriketan, etab.
Data: Maiatzaren 24 eta 25, 11:00-15:00 eta 16:00-20:00
Matrikula: 100 € (aurre-matrikula 30 €)
Kokalekua: UKnatura Gunea, María Díaz de Haro 68, Portugalete, 7. lokala
Kontaktua: 692705471/646742241
UKnatura Koop. Elk. Txikia
CHARLA "REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE FACHADAS" / FATXADEN BIRGAITZE ENERGETIKOA" HIZTALDIA

El 27 de Mayo, martes, celebraremos la charla “Rehabilitación Energética de Fachadas” de la mano de PAREX. Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.

Antonio Martos, Arquitecto Técnico y Product Manager de Parex, hablará sobre Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior Coteterm. En esta charla técnica mostrará los tipos, características y normativas que existen para todos los componentes del Sistema (Adhesivos, Endurecedores, Armadura, Fijaciones, Elementos auxiliares, Acabados y Decorativos). Pero también explicará cómo es la puesta en Obra de sistema y los Detalles Constructivos asociados.

INGURUBIDE y PAREXek os invitan a asistir a la charla Rehabilitación Energética de Fachadas”. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o a través de nuestra web.
Maiatzaren 27an, asteartean, PAREXek “Fatxaden Birgaitze Energetikoa” hitzaldia aurkeztu egingo digu goizeko 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn.

Antonio Martos, PAREXeko Arkitekto Tekniko eta Product Managerra, Coteterm, Kanpoaldeko Isolamendu Termikorako Sistema aurkeztuko digu. Hitzaldi tekniko honetan Sistema osatzen duten atalen motak, ezaugarriak eta araudiak azalduko dizkigu (Sistemen osagarriak, Itsasgarriak, Gogortzaileak, Armadura, Finkapenak, Elementu laguntzaileak eta Akabera apaingarriak). Obran jartzea azalduko digu baita eta eraikuntzarekin lotutako zehaztasunak ere.

INGURUBIDEk eta PAREXek “Fatxaden Birgaitze Energetikoa” jardunaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Izen ematea, doakoa, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orriaren bitartez egin behar dira.

CHARLA "GREENLOFT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD APLICADA" / "GREENLOFT. ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA ETA IRAUNKORTASUN APLIKATUA" HITZALDIA

Este próximo jueves, 22 de Mayo, celebraremos la charla Greenloft. Eficiencia Energética y Sostenibilidad Aplicada” de la mano de GREENLOFT. Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.

Borja Mesanza y Andoni Merino de Greenloft nos hablarán sobre la eficiencia energética en edificios, para ello nos hablarán sobre la domótica y sistemas de control, equipos eficientes de iluminación y sistemas de captación de energía renovable, pero también sobre movilidad urbana sostenible y herramientas para la mejora de la eficiencia energética de nuestro pueblos y ciudades.

INGURUBIDE y GREENLOFT os invitan a asistir a la charla Greenloft. Eficiencia Energética y Sostenibilidad Aplicada”. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o a través de nuestra web.
Ostegun honetan, Maiatzaren 22an, GREENLOFTek Greenloft. Eraginkortasun Energetikoa eta Iraunkortasun Aplikatua hitzaldia aurkeztu egingo digu goizeko 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn.

Greenloft-eko Borja Mesanza eta Andoni Merinok eraikinetan eraginkortasun energetikoa hobetzeko dauden hainbat tresna erakutsiko dizkigute; domotika eta kontrol sistemak, argiztapenerako ekipo eraginkorrak eta energi berriztagarria hartzeko sistemak. Baina gure herri eta hirietako mugikortasuna hobetzeko dauden ibilgailu eraginkorrak ere erakutsiko dizkigute,

INGURUBIDEk eta GREENLOFTek Greenloft. Eraginkortasun Energetikoa eta Iraunkortasun Aplikatua jardunaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Izen ematea, doakoa, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orriaren bitartez egin behar dira.

MADERA JUSTA Y LA EXPERIENCIA DE LOS PRODUCTORES FORESTALES EN GUATEMALA / MADERA JUSTA ETA GUATEMALAKO BASO PRODUKTOREEN ESPERIENTZIA

La jornada pretende dar una visión real sobre el sector forestal en los países en desarrollo, contando con un testimonio de primera mano. Asimismo, pretende ser un foro para generar oportunidades comerciales para los productores de Guatemala.

Jueves, 15 de mayo, a las 9:30h en INGURUBIDE.

Ponentes:
Spencer Dempsey Ortiz Kreis
Gerente, Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. FORESCOM
Julio Cesar Escalante
Presidente, Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. FORESCOM

Programa:
-          Breve presentación de Madera Justa como plataforma y como sello de certificación.
-          Contexto y problemáticas de los pequeños productores forestales en Guatemala. Los dos representantes de FORESCOM darán una visión precisa de cuáles son las problemáticas concretas a las que se enfrentan las concesiones forestales comunitarias de la Reserva de las Biosfera Maya, en el departamento de Petén (Guatemala). Asimismo, se explicará el sistema de gestión que se está aplicando en esta zona de Guatemala mediante concesiones públicas del gobierno a las comunidades. Este sistema ha permitido la conservación de los bosques primarios de esta reserva. Para ello, el gobierno exige que dichas explotaciones cuenten con la certificación FSC.
-          Reseña técnica sobre especies y características de las maderas. Se expondrán cuáles son las especies tropicales más abundantes en esta región así como sus características técnicas más significativas y las posibles aplicaciones comerciales de las mismas de cara a la exportación de madera o productos transformados a Europa.
-          Turno de preguntas.

Inscripciones: ingurubide@haizelan.com, www.ingurubide.org o 944 967 717.
Jardunaldiak garapen-bideko herrialdeetako baso-sektorearen gaineko ikuspegi erreala eman nahi du, lehen eskuko informazioa jasoz. Era berean, Guatemalako produktoreentzako merkataritza-abaguneak sortzeko foro bat izan nahi du.

Maiatzak 15, osteguna, 9:30etan INGURUBIDEn.

Hizlariak:
Spencer Dempsey Ortiz Kreis
Gerente, Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. FORESCOM
Julio Cesar Escalante
Presidente, Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. FORESCOM

Programa:
-          Madera Justa Plataforma eta zigiluaren aurkezpen laburra.
-          Guatemalako baso- produktore txikien testuinguru eta arazoak. FORESCOMeko bi ordezkarik  Maiarren Biosferaren Erreseban, Petén-eko departamentuan Komunitateei egiten dieten baso kontzesioengatik aurre egin behar dieten arazo zehatzei buruz azalduko dizkigute.
Halaber, Guatemalako Gobernuak komunitateei lur- emate publikoen bitartez zonalde honetan ematen ari den kudeaketako sistemak azalduko dira.  Sistema honek erreserba honetako lehen mailako basoen kontserbazioa ahalbidetu du. Hartarako, gobernuak aipaturiko ustiapenek FSC egiaztapena izan dezaten eskatzen du.
-          Espezieen gaineko aipamen teknikoa eta euren ezaugarriak. Eskualde honetako espezie tropikal ugarienak zeintzuk diren erakutsiko dira. Baita bere ezaugarri tekniko adierazgarrienak eta zureko edo eraldatutako Europarako produktuetako esportazioari begira beren merkataritza-aplikazio posibleak ere.
-          Galderak eta dudak.

Izen-emateak: ingurubide@haizelan.com, www.ingurubide.org o 944 967 717.