NORMA EUROPEA DE SOSTENIBILIDAD PARA MOBILIARIO / EUROPAR MAILAKO ALTZARIENTZAKO IRAUNKORTASUN ARAUA

Cuatro empresas asociadas a Habic participan en el proyecto europeo para crear una norma de sostenibilidad para mobiliario.
Entre las 12 firmas comunitarias que participan en la experiencia piloto de la Federación Europea de Fabricantes de Mobiliario de Oficina (FEMB), figuran Burdinola, Eurosit, Ofita y Sokoa liderado por Habic junto con Ihobe.
En el proyecto también están participando también Tecnalia Certificación (como entidad autorizada para gestionar el certificado) e IK Ingeniería (como consultora experta en temas de innovación ambiental de producto, análisis de ciclo de vida y ecodiseño).
El desarrollo de la norma pronto terminará y se prevé que antes del fin del primer semestre del año 2014 esté publicado.
Habic Clusterreko lau empresa bazkidek europar mailako proiektu batean dihardute altzarientzako iraunkortasun arau bat sortzeko.
“Federación Europea de Fabricantes de Mobiliario de Oficina”-ren esperientzia pilotu honetan parte hartzen duten europar mailako 12 enpresen artean Burdinola, Erosit, ofita eta sokoa daude Clusterretik gidatuak Ihoberekin batera.
Proiektuan baita Tecnalia Certificación, ziurtagiria kudeatzeko erakunde zilegitua, eta IK Ingenieriak parte hartzen dute. Azken hau, produktuen ingurugiro berrikuntzan, bizi-zikloaren analisian eta ekodiseinuan kontsultaria aditua izanik.
Arauaren garapena amaitzear da eta 2014ko lehen seihilabeteko   honetan argitaratzea aurreikusten da.
“INTERIORISMO Y SOSTENIBILIDAD. NUEVOS MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”/“BARNEDISEINUA ETA IRAUNKORTASUNA. MATERIAL BERRIAK ETA EZAUGARRI TEKNIKOAK”

El 27 de Febrero, jueves, celebraremos la charla “Interiorismo y sostenibilidad. Nuevos materiales y características técnicas” de la mano de MOBEI y comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE
Desde MOBEI nos hablarán nuevos materiales de revestimientos ligeros para interiorismo (sobre suelos y paredes),. También sobre las moquetas, auténtico desconocido sus ventajas, características, certificaciones y sostenibilidad. Y la charla finalizará centrada en iluminación LED, el ahorro que se consigue, financiación y subvenciones para cambio de luminarias.
INGURUBIDE y MOBEI os invitan a asistir a la charla “Interiorismo y Sostenibilidad. Nuevos materiales y características técnicas”. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o a través de nuestra web.

Otsailaren 27an, osteguna MOBEIk “Interiorismoa eta iraunkortasuna. Material berriak eta ezaugarri teknikoak” hitzaldia aurkeztu egingo digu, goizeko 9:30tatik aurrera izango da INGURUBIDEn.
MOBEItik Interiorismorako estaldura arinetarako material berriak. Estaldura arinak (zoru eta hormetarako) hitz egingo digu. Baita moketei buruz ere, ezezagun handia horiei buruzko abantailak, ezaugarriak eta ziurtagiri motak ezagutuko ditugu. Eta azkenik LED Argiztapenari buruz arituko dira, eurekin lortzen de aurrezpena, aldatzeko finantziazioa bideak eta diru-laguntzak.
INGURUBIDEk eta MOBEIk “Interiorismoa eta iraunkortasuna. Material berriak eta ezaugarri teknikoak” aurkezpenera hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Izen ematea, doakoa, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orriaren bitartez egin behar dira.

SUBVENCIONES DFB 2014 / 2014rako BFA DIRU-LAGUNTZAK

Abierta la convocatoria de subvenciones en el ámbito del medio ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Plan Estratégico 2013-2016.
La política ambiental del Departamento Foral de Medio Ambiente responde a los principios y objetivos establecidos en el VI programa de Acción de la Unión Europea, donde se definen las directrices de la estrategia comunitaria en materia de desarrollo sostenible, actuando en las áreas de calidad, información y gestión ambiental.
Por ello, el Departamento de Medio Ambiente prevé inversiones que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía del territorio, en las áreas de su competencia: residuos, infraestructuras ambientales y fomento de los planes de acción local contemplados en las Agendas Locales 21.
En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de los edificios se encuentran Subvenciones para proyectos de eficiencia energética en edificios residenciales.
Zabalik 2014 urterako Bizkaiko Foru Aldundiko 2013-2016rako Plan Estrategikoan bildutako Ingurugiro diru-laguntzak.
Ingurumeneko Foru Sailaren Politika Europar Batasunaren Ekintza VI. Programan ezarritako printzipio eta helburuetan oinarritzen da. Bertan, garapen iraunkor arloko batasunaren estrategiaren ildo nagusiak zehazten dira, ingurumen kalitate, informazio eta kudeaketa arloetan jardunez.
Horregatik Ingurumen Sailak ezarri du lurraldeko herritarren bizitza kalitatean eragin zuzena duten inbertsioak egingo dituela, bere eskumenekoak diren arloetan. Arlo horiek hauek dira: hondakinak, ingurumenaren arloko azpiegiturak, udaletako Toki Agenda 21ak.
Etxebizitzen eraginkortasun energetikoa hobetzeari dagokionez Bizitegi-eraikinetarako eraginkortasun energetikoari buruzko proiektuak sustatzeko diru-laguntzak jarri dituzte abian.CHARLA "VENTANAS REHAU CON EFICIENCIA ENERGÉTICA" / "REHAU LEIHOAK, ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA"

El 13 de Febrero, jueves, celebraremos la charla “Ventanas Rehau con Eficiencia Energética” de la mano de REHAU y comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE

Daniel Morales Gorostiza, Director Comercial Construcción, y Juan Ramon Castro, Responsable departamento Ventana, nos hablarán de la importancia de la ventana en la Clasificación Energética del Edificio, presentarán la etiqueta de Eficiencia energética de la Ventana CLASE A, y las ventanas EURO 70 y GENEO.

INGURUBIDE y REHAU os invitan a   asistir a la charla “Ventanas Rehau con Eficiencia Energética”. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o a través de nuestra web.
Otsailaren 13an, osteguna REHAUk“Rehau leihoak, Eraginkortasun Energetikoa” hitzaldia aurkeztu egingo digu, goizeko 9:30tatik aurrera izango da INGURUBIDEn.

Daniel Morales Gorostizak, Eraikuntza saileko Zuzendari Komertziala, eta Juan Ramón Castrok Leiho Saileko Arduraduna, Leihoek eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirian duen garrantziaz arituko zaizkigu. CLASE A leihoaren eraginkortasun energetikoaren etiketaren aurkezpena egingo dute eta Euro 70 eta GENEO Leihoena ere.

INGURUBIDEk eta REHAUk “Rehau Leihoak, Eraginkortasun Energetikoa” aurkezpenera hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Izen emateadoakoa, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orriaren bitartez egin behar dira.