NORMA EUROPEA DE SOSTENIBILIDAD PARA MOBILIARIO / EUROPAR MAILAKO ALTZARIENTZAKO IRAUNKORTASUN ARAUA

Cuatro empresas asociadas a Habic participan en el proyecto europeo para crear una norma de sostenibilidad para mobiliario.
Entre las 12 firmas comunitarias que participan en la experiencia piloto de la Federación Europea de Fabricantes de Mobiliario de Oficina (FEMB), figuran Burdinola, Eurosit, Ofita y Sokoa liderado por Habic junto con Ihobe.
En el proyecto también están participando también Tecnalia Certificación (como entidad autorizada para gestionar el certificado) e IK Ingeniería (como consultora experta en temas de innovación ambiental de producto, análisis de ciclo de vida y ecodiseño).
El desarrollo de la norma pronto terminará y se prevé que antes del fin del primer semestre del año 2014 esté publicado.
Habic Clusterreko lau empresa bazkidek europar mailako proiektu batean dihardute altzarientzako iraunkortasun arau bat sortzeko.
“Federación Europea de Fabricantes de Mobiliario de Oficina”-ren esperientzia pilotu honetan parte hartzen duten europar mailako 12 enpresen artean Burdinola, Erosit, ofita eta sokoa daude Clusterretik gidatuak Ihoberekin batera.
Proiektuan baita Tecnalia Certificación, ziurtagiria kudeatzeko erakunde zilegitua, eta IK Ingenieriak parte hartzen dute. Azken hau, produktuen ingurugiro berrikuntzan, bizi-zikloaren analisian eta ekodiseinuan kontsultaria aditua izanik.
Arauaren garapena amaitzear da eta 2014ko lehen seihilabeteko   honetan argitaratzea aurreikusten da.