LA DIPUTACIÓN CONVOCA LA LÍNEA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA COMUNIDADES DE VECINOS / ALDUNDIAK ENERGIA EFIZIENTZIARAKO LAGUNTZA LERROAREN DEIALDIA EGIN DU, ETXEBIZITZA ERAIKINETAKO AUZOKIDEEN ERKIDEGOENTZAT

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Decreto foral que regula las ayudas que se van a conceder durante el año 2015 en materia de eficiencia energética dirigidas a propietarios y comunidades de vecinos de edificios residenciales.
Estas ayudas tienen como objeto el apoyo a la realización de proyectos de inversión para sustitución de elementos de las instalaciones térmicas como calderas, bombas… y la incorporación de equipos de monitorización, instalación de lumínicas de alto rendimiento y durabilidad y otras acciones que supongan el ahorro y la eficiencia energética como la instalación de equipos para el uso de energías renovables.
Las entidades beneficiarias serán las comunidades de personas propietarias, cooperativas de viviendas del Territorio Histórico de Bizkaia y comunidades de titulares de derechos sobre parcelas de garajes ubicados en edificios residenciales.
Las ayudas se otorgarán hasta agotarse el presupuesto total previsto de 1.500.000€
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
Bizkaiko Foru Aldundiak energia efizientziaren arloan 2015. urtean emango dituen laguntzak arautzeko Foru Dekretua onetsi du, etxebizitza eraikinetako jabeen eta auzokideen erkidegoentzat.
Laguntza hauen helburua instalazio termikoetako elementuak aldatzeko inbertsio proiektuei laguntza ematea da, esaterako galdarak edota ponpak ordezteko; horrez gain, monitorizazio ekipamenduak jarri, errendimendu eta iraunkortasun handiko argiak instalatu eta energia aurreztu eta energia efizientzia ekarriko duten beste ekintza batzuk ere lagundu nahi dira, tartean energia berriztagarriak erabiltzeko ekipamenduak instalatzea.
Entitate onuradunak Bizkaiko Lurralde Historikoko etxebizitzen kooperatibak, jabeen erkidegoak eta etxebizitza eraikinetan kokatutako garaje partzelen gaineko eskubideen titularren erkidegoak izango dira.
Aurreikusitako aurrekontu osoa (1.500.000 €) agortu arte banatuko dira laguntzak.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia

HORARIO DE NAVIDAD / GABONETAKO ORDUTEGIA

Estas Navidades permaneceremos abiertos en horario habitual (9h-14h y 16h 19h).
Días que cerramos:
25 y 26 de Diciembre
1, 2, 5 y 6 de Enero

¡Os esperamos!

Gabon hauetan ohiko ordutegian zabalik jarraituko dugu., goizez 9etatik 14etara eta arratsaldez 16etatik 19etara.
Itxita egongo garen egunak:
Abenduaren 25 eta 26a
Urtarrilaren 1, 2, 5 eta 6

Itxaroten zaituztegu!Charla técnica "Pintura de Silicato Fotocatalítico" / "Silikato fotokatalitikozko Margoak" Hitzaldi Teknikoa

El jueves, 20 de Noviembre, celebraremos la Charla técnica “Pintura de Silicato fotocatalítica. Protección de fachadas con plus ambiental” de la mano de KEIM comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Peter Mayer, Director Técnico de KEIM, nos hablará sobre las pinturas de silicato, conoceremos las cualidades de las pinturas minerales. KEIM dispone desde el año 2012 con la EDP, Declaración Ambiental Certificada para sus productos, tanto para interior como para exterior.
INGURUBIDE y KEIM os invitan a asistir a la Charla técnica “Pintura de silicato fotocatalítica. Protección de fachadas con plus ambiental”. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.
Azaroaren 20an, ostegunean, “Silikato fotokatalitikozko Margoak. Fatxadetarako babesa inguruarekiko onurarekin” hitzaldi teknikoa ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn KEIMen eskutik.
KEIMeko Zuzendari Teknikoa den Peter Mayer silikatuzko margoei buruz hitz egingo digu. Margo mineralei buruzko ezaugarriak ezagutaraziko dizkigu. KEIMek 2012tik geroztik euren kanporako eta barrurako produktuetarako EDPa (Declaración Ambiental Certificada) dute.
INGURUBIDEk eta KEIMek “Silikato fotokatalitikozko Margoak. Fatxadetarako babesa inguruarekiko onurarekin” Hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

Jornada-debate sobre la Piedra Natural para Construcción / Eraikuntzarako Harri naturalari buruzko jardunaldi-eztabaida

El jueves, 6 de Noviembre, celebraremos una Jornada-debate sobre la Piedra Natural para Construcción de la mano de JAZZSTONE Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Juan Antonio Ruiz, Director de la empresa JazzStone, Patrocinadora de INGURUBIDE, nos presentará las cualidades de la piedra natural en construcción, sus usos y variedades. En este encuentro se pretende impulsar el debate para aclara toda las duda y preguntar que puedan tener y surgir.
INGURUBIDE y JAZZSTONE os invitan a asistir a la Jornada sobre Piedra Natural. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.

Azaroaren 6an, ostegunean, Eraikuntzarako Harri naturalari buruzko jardunaldi-eztabaida ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn JAZZSTONEn eskutik.
Juan Antonio Ruiz, JazzStone enpresako zuzendaria, INGURUBIDEren Laguntzailea, harri naturalak eraikuntzarako dituen ezagugarri nagusi, erabilera eta motak ezagutaraziko dizkigu. Topaketa honetan material honi buruzko eztabaida bultzatu nahi da izan ditzakezuen duda guztiak argitzeko asmoz.
INGURUBIDEk eta JAZZSTONEk Harri Naturalari buruzko Jardunaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

Presentación de la "Estrategia Española de RSE"-ren Aurkezpena

El 5 de Noviembre, miércoles, se celebrará el Acto de Presentación de la"Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas" a las 17h en la Sede de Iberdrola, en Bilbao. Organizado por Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboración de Ingurubide entre otros.
Confirmación asistencia: eventos@clubsostenibilidad.org
Más información y programa de la jornada:
Azaroaren 5ean, asteazkena, “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas” aurkeztu egingo da Bilboko Iberdrolaren Egoitzan arratsaldeko 5etatik aurrera. Club de Excelencia en Sostenibilidad-ek antolatua eta Ingurubideren lakindetzaz hainbaten artean.
Joatea konfirmatzeko: eventos@clubsostenibilidad.org.
Programa ezagutzeko eta informazio gehiagorako:

Charla "Morteros, Pinturas y Placas de Arcilla" / "Mortero, Margo eta Buztin Plakak" Hitzaldia

El jueves, 30 de Octubre, celebraremos la Charla “Morteros, pinturas y placas de arcilla, una respuesta saludable y eficiente para la arquitectura ecológica de la mano de ECOCLAY Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Javier Rodriguez, Jefe de Producto de Ecoclay, nos hablarán sobre la arcilla, material completamente natural, en diversas aplicaciones como son los morteros y las pinturas, cómo y dónde se pueden utilizar. Además nos presentará la Placa de Arcilla, sus características técnicas y puesta en obra.
INGURUBIDE y ECOCLAY os invitan a asistir a la Jornada “Morteros, pinturas y placas de arcilla, una respuesta saludable y eficiente para la arquitectura ecológica. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.

Urriaren 30an, ostegunean, “Mortero, margo eta buztin plakak, arkitektura ekologikorako erantzun osasungarri eta eraginkorra” hitzaldia ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn ECOCLAYen eskutik.
Ecoclay-ko Produktu Arduradun-buru den Javier Rodriguezek buztina, material naturala den lez, erabilera ezberdinetarako nola eta non erabili daitekeen erakutsiko digu; mortero edo margo moduan adibidez. Baina gainera, Buztin Plakak dituen ezaugarri teknikoak eta obran ezartzerakoan nola izan behar duen baita ere.
INGURUBIDEk eta ECOCLAYk Mortero, margo eta buztin plakak, arkitektura ekologikorako erantzun osasungarri eta eraginkorra hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

Sistemas de información para la planificación energética sostenible y movilidad / Energia plangintza iraunkorrerako eta mugikortasunerako informazio sistemak

Jornada organizada por el Ente Vasco de la Energía el día 16 de Octubre, jueves, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Instrumentos y metodologías para la planificación regional y local, modelización y monitorización en las áreas de energía sostenible y transporte
Agentes locales y expertos internacionales tendrán la oportunidad de intercambiar sus experiencias en herramientas de planificación, modelización y monitorización en el área de la energía sostenible y el transporte en esta jornada organizada conjuntamente por IHOBE y EVE en el marco del programa Energía Sostenible para Europa.
Programa de la jornada e inscripción:

“Ente Vasco de la Energiak” urriaren 16rako, osteguna, antolatutako jardunaldia Bilboko Euskalduna Jauregian.
Energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzeari begira, toki mailako jarduna eta administrazioen arteko elkarlana gero eta garrantzitsuagoak dira; batez ere, energiaren kontsumoak dakartzan kostu ekonomikoagatik eta ingurumen-eraginagatik, berotegi efektuko gasen isurketan eta klima aldaketan izaten den inpaktuagatik, eta administrazioek alor horietan jarduteko duten ahalbide edo gaitasun handia delako. Erkidego eta tokiko eragileekin batera, nazioarteko adituek aukera izango dute haien esperientziak trukatzeko energia iraunkor eta garraio alorretan planifikazio, modelizazio eta monitorizazio lanabesen inguruan.
Jardunaldiaren programa eta izen emateak:

¡Muchas gracias! / Eskerrik asko!!

Hemos superado las 20.000 visitas en el Blog.
Gracias a tod@s por seguirnos. También estamos presentes en Twitter, Facebook, Linkedin y Flicker.
Blogean 20.000 bisitari izan ditugu. Mila esker urte hauetan jarraitu gaituzuenoi.
Gogoratu blogaz gain web orri, Twitter, Facebook, Linkedin ta Flickerren.

Curso Semipresencial "Certificador Energético" / "Ziurtatzaile Energetikorako" Kurtso Semi-presentziala

Desde INGURUBIDE queremos informarle de la celebración del Curso Semipresencial de Certificador Energético que se impartirá entre el 10 y 27 de Noviembre de la mano de Sermicro. La parte presencial del Curso se impartirá en INGURUBIDE del 10 al 14 Noviembre, en horario de tarde.

Inscripciones antes del 5 de Noviembre. Solo 15 plazas.


INGURUBIDEtik Ziurtatzaile Energetikorako Kurtso Semi-presentziala ospatuko dela informatu nahi zaitugu. Kurtsoa Azaroaren 10tik 27ra eman egingo da Sermicroren eskutik. Modulu presentziala INGURUBIDE Zentroan eman egingo da Azaroaren 10etik 14ra arratsaldeko ordutegian.

Izen emateak Azaroaren 5a baino arinago egin behar dira. 15 plaza bakarrik.


Plan Renove VENTANAS y ELECTRODOMÉSTICOS / LEIHO eta ETXETRESNA ELEKTRIKOEN Renove Planak

Estarán vigentes hasta el 30 de noviembre o el agotamiento de los presupuestos
El Ente Vasco de la Energía inicia los Planes Renove de ventanas y electrodomésticos 2014 con una dotación conjunta de 2,9 millones de euros. Ambas iniciativas pretenden reducir el consumo energético en las viviendas a través de la implantación de sistemas de alta eficiencia.
Los planes renoves para la sustitución de equipamiento doméstico comienzan el 2 de octubre de 2014 con una dotación de 1,5 M€ para el plan renove de ventanas y de 1,4 M€ para el plan renove de electrodomésticos. Ambas iniciativas estarán vigentes hasta el próximo 30 de noviembre o bien hasta el agotamiento de los fondos.
El plan renove de ventanas tiene como objetivo incentivar la sustitución de ventanas en las viviendas de residencia habitual por otras que garantizan un mayor aislamiento térmico, lo cual ahorra energía en calefacción. Para ello, las nuevas ventanas deberán disponer de unas características técnicas muy concretas, como son contar con marcado de la CE y disponer de un doble acristalamiento formado por vidrios con aislamiento térmico reforzado, con un valor de transmitancia térmica de un máximo de 1,40 W/m2.K. y una cámara de aire de un mínimo de 14 mm. Además, será condición indispensable que las ventanas formen parte de los cerramientos al exterior de las viviendas y separen recintos calefactados del ambiente exterior.
Las ayudas del EVE aportarán hasta un máximo del 22% de la inversión realizada –incluyendo marco, acristalamiento, cajón de persiana y costes de albañilería-, con una cuantía máxima por vivienda y beneficiario de 1.000 euros, cantidad que no podrá superarse en ningún caso. Se admitirán obras realizadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de cierre del programa. En total se espera que esta edición del plan renove de ventanas contribuya a mejorar la eficiencia de 2.000 viviendas, con un ahorro anual estimado de 870 tep (toneladas equivalentes de petróleo), es decir, energía equivalente al consumo en calefacción de 3.200 viviendas en un año.
Fuente: EVE.es
Azaroaren 30era arte egongo dira indarrean, edo aurrekontuak amaitu arte
Energiaren Euskal Erakundeak leihoen eta etxetresna elektrikoen renove planak abiarazi ditu. Guztira 2,9 milioi euroko aurrekontua duten plan horiek etxebizitzetan energia kontsumoa gutxitzea dute helburu, eraginkortasun handiko sistemen ezarpenaren bitartez.
Etxeko ekipamendua ordezkatzeko renove planak 2014ko urriaren 2an hasiko dira. Leihoen renove planak 1,5 milioi euroko aurrekontua du; etxetresna elektrikoarenak, berriz, 1,4 milioi eurokoa. Bi plan horiek azaroaren 30era arte, edo aurrekontuak amaitu arte egongo dira indarrean.
Leihoen renove planari dagokionez, ohiko etxebizitzetan leihoen ordezkapena sustatu nahi du, isolamendu hobea ematen duten leihoen erabilera bultzatuz. Hartara, berokuntzan energia aurreztea lortuko da. Planaz baliatzeko, leiho berriek ezaugarri tekniko jakin batzuk eduki behar dituzte, hala nola CEren marka izatea, beira bikoitza edukitzea, isolamendu termiko sendoa duten beirak (transmisio  termikoaren balioa (Ug) 1,40 W/m2.K. edo txikiagoa eta aire kameraren lodiera 14 mm edo handiagoa). Gainera, berotutako leku edo gune bateko eta kanpo aldetik aldentzeko erabiltzen diren leiho edo ate-leihoak izatea ezinbestekoa baldintza da diru laguntza eskuratzeko.
Leihoak ordezkatzeko egiten den inbertsioaren % 22 da EEEk ematen duen gehieneko diru laguntza. Inbertsio horren barruan sartzen dira kontzeptu hauek: markoa, beirak, pertsiana-kutxa, eta arotziari lotutako kostuak. Etxebizitza eta onuradun bakoitzeko ematen duen gehieneko diru laguntza 1.000 eurokoa da, eta ezin da gainditu inola ere kantitate hori. Diru laguntzez baliatzeko, leihoen ordezkapenak 2014 urtarrilaren 1etik plana amaitu bitartean egin beharko dira. Aurtengo leihoen renove planari esker, 2.000 etxebizitzen energia eraginkortasuna hobetuko da, 870 tep (tona petrolio baliokide) aurreztea ekarriko duena, urtean 3.200 etxebizitzak berokuntzan kontsumitzen duten energiaren baliokidea dena.
Iturria: EVE.esJornada "Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No ¡Presente!" / "Mugikortasun elektrikoa, Etorkizuna? Ez, Oraina!" Hitzaldia

El jueves, 9 de Octubre, celebraremos la Jornada Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No. ¡Presente! de la mano de ELECTRICITY MOTOR. Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Xabier Leciñena y José Miguel Larrinaga nos hablarán sobre la gama de productos de Electricty Motor (Coches, motos, bicis, movilidad reducida, patines, skates, etc.) sus utilidades y aplicaciones tanto industriales como turísticas, además de las opciones de venta y alquiler.
Consumo de solo 50cents por cada 100km
En el Programa de Ayudas del EVE incluye la partida a Transporte y movilidad eficiente.
INGURUBIDE y ELECTRICITY MOTOR os invitan a asistir a la Jornada Movilidad eléctrica, ¿Futuro? No. ¡Presente!. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.
Urriaren 9an, ostegunean, Mugikortasun elektrikoa, Etorkizuna? Ez, Oraina! hitzaldia ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn ELECTRICITY MOTORen eskutik.

Xabier Leciñena eta José Miguel Larrinagak Electricity Motorren produktuei buruz hitz egingo digute (Autoak, motorrak, bizikletak, patinak, skate, etab.) euren erabilera industrial eta turistikoak, baita salmenta eta errentarako aukerak ere.
50zentimoko kontsumoa 100km-ko
EVEren Diru-laguntza Programan Garraio eta mugikortasun eraginkorrerako atala sartzen du.
INGURUBIDEk eta BEST BOARDek “Mugikortasun elektrikoa. Etorkizuna? Ez, Oraina!” hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

EGURTEK: 2-3 de octubre de 2014 / EGURTEK: 2014ko urriaren 2-3

El 5º Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera Egurtek, será una cita ineludible que reunirá a prestigiosos arquitectos e ingenieros de todo el mundo, que compartirán su visión y experiencia en el uso racional y sostenible de la madera en la construcción.
EGURTEK pretende difundir las cualidades de la madera y promover su uso entre los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, como un material de construcción sostenible.
Por ello, mediante ponencias, charlas y/o jornadas técnicas, el visitante conocerá de primera mano las técnicas más innovadoras en la utilización de la madera. Al igual que en ediciones anteriores habrá una zona expositiva donde alrededor de cincuenta empresas expositoras darán a conocer sus productos y servicios al sector.
Asimismo, se celebrará la 2ª edición de los Premios de Arquitectura Egurtek con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y del Cluster Habic.
Zurezko Arkitektura eta Eraikuntzaren Nazioarteko 5. Foroa Bilbao Exhibition Centre mundu osoko arkitekto eta ingeniari ospetsuei hurbilduko dien hitzordu ekidinezina izango da, eraikuntzan zuraren erabilera arrazoizko eta iraunkorraren haien ikuspegia eta esperientziak partekatzeko.
EGURTEKen helburua da eraikuntzarako material iraunkor gisa zuraren ezaugarriak hedatzea eta haren erabilera arkitektura eta ingeniaritzaren profesionalen artean sustatzea.
Hori dela eta, txosten, hitzaldi edota jardunaldi teknikoen bidez, bisitariak bertatik bertara ezagutuko ditu zuraren erabilerari dagozkion teknikarik berritzaileenak. Aurreko edizioetan bezala, erakusketa-gune bat egongo da berrogeita hamar bat enpresa erakusketarik sektoreko euren produktu eta zerbitzuak ezagutzera emateko.
Era berean, 2. Egurtek Arkitektura Sariak banatuko dira Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren eta Habic Klusterraren laguntzarekin.
Iturria: www.egurtek.com

CHARLA "Zócalo Radiante, Sist. de Calefacción respetuoso con el MA" / "Irradiatze Zokaloa, Inguruarekin errespetuzkoa den Berogailu Sist." HITZALDIA

El jueves, 2 de Octubre, celebraremos la Jornada “Zócalo Radiante, Sistema de Calefacción respetuoso con el MA de la mano de BEST BOARD. Comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Fernando Oteo, Ingeniero y representate de Best Board, nos explicará en qué consiste el zócalo radiante, sistema no convencional entre nosotros. Conoceremos sus propiedades y rendimiento, cómo debe de instalarse tanto en obra nueva como en reforma, con qué fuentes de energía trabaja y el ahorro que conseguimos con un sistema como este.
INGURUBIDE y BEST BOARD os invitan a asistir a la Jornada Zócalo Radiante, Sistema de Calefacción respetuoso con el MA”.
La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.Urriaren 2an, ostegunean, “Irradiatze Zokaloa, Inguruarekin errespetuzkoa den Berogailu Sistema” hitzaldia ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn BESTBOARDen eskutik.
Fernando Oteo, Ingeniaria eta Best Boarden Ordezkaria, Irradiatze Zokaloa gure artean ezezaguna dugun sistemaz mintzatuko da. Bere eskutik sistema honen ezaugarriak eta errendimendua, obra berrian edota erreforma bateko instalakuntza nolakoa den, ze energia motekin lan egin dezakeen eta sistema honekin lor dezakegun aurrezpena zenbatekoa den ezagutuko dugu.
INGURUBIDEk eta BEST BOARDek “Irradiatze Zokaloa, Inguruarekin errespetuzkoa den Berogailu Sistema hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte.
Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.Jornada “Guardian Sun, Cristal Inteligente y Rehau Ventanas energéticamente eficientes” / “Guardian Sun, Beira Adimenduna eta Rehau-ren Leiho energetikoki eraginkorrak” Jardunaldia

El jueves, 25 de Septiembre, celebraremos la Jornada Guardian Sun, Cristal Inteligente y Rehau Ventanas energéticamente eficientes de la mano de GUARDIAN y REHAU. Comenzará a las 10h en INGURUBIDE.
Próximamente publicarán el programa de ayudas del Plan Renove de Ventanas del Ente Vasco de la Energía (EVE): http://eve.es/Programas-de-ayuda.aspx
Ramón Egido de Guardian y Daniel Morales Director Comercial de Rehau se encargarán de impartir la charla. Programa de la jornada:
Guardian Glass (Duración 1,30h): Vidrios energéticamente eficientes, La gama SunGuard. Guardian Sun, Cristal Inteligente, Vidrios de seguridad y atenuación acústica
Rehau (Duración 50´): Ventanas energéticamente eficientes
INGURUBIDE, GUARDIAN y REHAU os invitan a asistir a la Jornada “Guardian Sun, Cristal Inteligente y Rehau Ventanas energéticamente eficientes”.
La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.
Irailaren 25an, osteguna,Guardian Sun, Beira Adimenduna eta Rehau-ren Leiho energetikoki eraginkorrak jardunaldia ospatuko dugu 10tatik aurrera INGURUBIDEn GUARDIAN eta REHAUren eskutik.
Hilabete honetan EVEren Leihoen Renove Plana argitaratuko dute: http://eve.es/Programas-de-ayuda.aspx
Guardianeko Ramón Egido eta Rehauko Zuzendari komertziala den Daniel Moralesek hitzaldiak emango dituzte: Jardunaldiaren programa:
Guardian Glass (iraupena ordu t´erdi): energetikoki eraginkorrak diren beirak, SunGuard beira sorta, Beira Adimenduna, segurtasunerako eta arintze akustikorako beirak.
Rehau (iraupena 50´): Energetikoki eraginkorrak diren Leihoak.
INGURUBIDEk, GUARDIANek eta REHAUk Guardian Sun, Beira Adimenduna eta Rehau-ren Leiho energetikoki eraginkorrak jardunaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte.
Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.