CURSO GRATUITO DE ECOETIQUETADO DEL CLUSTER HABIC / HABIC CLUSTERRAK ANTOLATUTAKO DOAKO EKOETIKETATU KURTSOA

Este próximo viernes, 3 de mayo, impartirá el curso gratuito “Ecoetiquetado y Declaraciones Ambientales de producto. Comunicación de las ventajas ambientales de mi producto”. El curso se impartirá de 9:30h a 12:30h en el Edif. Ensanche de Bilbao.

El objetivo del curso es dar a conocer los diferentes tipos de reconocimientos ambientales disponibles. Este curso está dirigido a personal directivo y agentes relacionados con la cadena comercial de los productos.

Para registrarse y más información en la página web del Cluster HABIC.
Ostiral honetan, maiatzak 3, HABIC Clusterrak “Ekoetiketatzea eta produktuen Ingurumen Adierazpena. Nire produktuaren ingurugiro abantailen komunikazioa” doako kurtsoa emango du.Kurtsoa Bilboko Ensanche Eraikinean goizeko orduan, 9:30tatik 12:30tara izango da.

Kurtsoaren helburua Ingurumen Aitorpen ezberdinak ezagutaraztea da. Hauxe, enpresa buru, zuzendari eta produktuen sare komertzialarekin zer ikusia duten agenteei bereziki zuzendutako kurtsoa da.

Izena emateko eta informazio gehiagorako HABIC Clusterrera jo.

CHARLA “SUELO TÉCNICO, MUCHO MÁS QUE UNA NECESIDAD” / “ZORU TEKNIKOA, BEHAR BAT BAINO GEHIAGO” HITZALDIA

El próximo día 9 de Mayo, jueves, se celebrará la charla “Suelo Técnico, mucho más que una necesidad”, que comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.

Miguel Ángel Guisado, Director Técnico Comercial de TEIDE Suelos Técnicos, nos mostrará la aplicabilidad y las características del suelo técnico.

INGURUBIDE os invitamos a que asistáis a la charla “Suelo Técnico, mucho más que una necesidad”. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com o llamando al 944 967 717.

Maiatzaren 9an, osteguna, “Zoru Teknikoa, behar bat baino gehiago” hitzaldia izango dugu, goizeko 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn.

TEIDE Suelos Técnicos enpresako Zuzendari Tekniko- Komertziala den Miguel Ángel Guisadok Zoru Teknikoen ezaugarri eta aplikatzeko aukera erakutsiko dizkigu.

INGURUBIDEk “Zoru teknikoa, behar bat baino gehiago” hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu. Izen ematea, doakoa, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com) edo telefono (944 967 717) bidez egin behar dira.


NUEVA NORMATIVA de CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA para VIVIENDAS // ETXEBIZITZENTZAKO ENERGIA ZIURTAGIRIEN ARAUDI BERRIA

A partir del próximo 1 de junio entra en vigor la obligación de informar al arrendador o al comprador el certificado de eficiencia energética. Se trata de la trasposición parcial de la Directiva 2010/31/EU a la legislación estatal mediante el Real Decreto 235/2013, publicado el pasado 5 de abril.

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este. De esta forma se podrá valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

Este certificado evaluará la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte del mismo), otorgándole una calificación en una letra que variará de la A a la G. El documento tendrá una validez de 10 años.
Más información en el IDAE y en el BOE.


Ekainaren 1etik aurrera alokatzaile eta erosleei Eraginkortasun Energetikoko Ziurtagiri buruzko informazioa ematera behartuko duen legea indarrean sartuko da. 2010/31/EU  Europar Zuzentarauaren transposizio partziala 235/2013 Errege-Dekretuaren bitartez egin da, joan den apirilaren 5ean argitaratu zena.

Ziurtagiri honek, eraikinaren energia kalifikazioaz gain, eraikinen ezaugarri energetikoen gaineko informazio objektiboa eta, eraikita dauden etxebizitzen kasuan, erakin osoaren edota zati baten eraginkortasun energetikoaren hobekuntzarako gomendio dokumentua osatu beharko du.
Honela eraikinen eraginkortasun energetikoa balioetsi eta konparatu ahal izango da. Eraginkortasun energetiko altuko eraikinen sustapena eta energia-aurrezpeneko inbertsioei laguntzeko asmoz aurrera ateratako legea da.

Ziurtagiri honek  eraikinaren eraginkortasun energetikoa ebaluatuko du (eraikin oso edo beraren zati bat), Atik eta Grako kalifikazio letra emanez. Dokumentuak 10 urteko baliotasuna izango du.

Informazio gehiago IDAEn eta BOEan.CHARLA “INSUFLAR CELULOSA, AISLAR PARA AHORRAR” / “ZELULOSA INSUFLATZEA, AURREZTEKO ISOLATU” HITZALDIA

El próximo día 18 de Abril, jueves, se celebrará la charla “Insuflar Celulosa, Aislar para ahorrar”, que comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.

Julen Puncel Socio fundador de Bioklima Nature, empresa fabricante de Aislantes Aislanat, nos presentará la celulosa como material aislante sostenible. Conoceremos el proceso de fabricación y aplicaciones de este material.

INGURUBIDE os invitamos a que asistáis a la charla “Insuflar Celulosa, aislar para ahorrar. La inscripción es gratuita se debe de hacer escribiendo a ingurubide@haizelan.com o llamando al 944 967 717.


Martxoaren 18an, osteguna, “Zelulosa Intsuflatzea, aurrezteko isolatu” hitzaldia izango dugu, goizeko 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn.

Bioklima Nature-ren, Aislantes Aislanat-en enpresa fabrikatzailea, bazkide- sortzaile den Julen Puncelek Zelulosa isolatzaile moduan aurkeztuko digu. Fabrikatzeko eta aplikatzeko erak ezagutzeko aukera izango dugu.

INGURUBIDEk “Zelulosa Intsuflatzea, aurrezteko isolatu” hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu. Izen emateak, doakoak, posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com) edo telefono (944 967 717) bidez egin behar dira.


VISITAS GUIADAS GRATUÍTAS / DOAKO BISITA GIDATUAK

En INGURUBIDE, Centro de recursos para la Sostenibilidad, se concentran cerca de 60 empresas del sector de la Rehabilitación y Construcción Sostenible exponiendo unas 200 referencias de productos.

La exposición busca informar y divulgar materiales y sistemas para la rehabilitación y construcción de viviendas y locales.

Este espacio público se encuentra abierto para que propietarios, gremios, profesionales y estudiantes nos visiten.

No perdáis la oportunidad de concertar una visita guiada gratuita con personal del Centro y conocer las características de cada material.

Nos encontrareis en la Plaza Celestino Mª del Arenal 3-4, trasera, Bilbao. De lunes a viernes, en horario de mañana 9h-14h y por las tardes de 16h a 19h (excepto viernes tarde).

Más información en el 944 967 717 o ingurubide@haizelan.com.

¡Os esperamos!
INGURUBIDEn, Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroan, 60 enpresa inguruk parte hartze dute. Bertan Birgaikuntza eta Eraikuntza Iraunkorrerako 200 produktu erakusten dira erakusketa handi batean.

Erakusketa honek etxebizitzen eta lokalen birgaitze eta eraikuntza berrirako erabili daitezkeen materialak ezagutaraztea du helburu.

Zentro publiko hau jabegoari, gremioak, profesionalak eta ikasleak dira gure hartzaile nagusiak.

Ezazue doako bisita gidatua egiteko aukera galdu. INGURUBIDEko langile baten bitartez material bakoitzaren ezaugarriak ezagutu ahalko dituzu.

Bilboko Celestino Mª del Arenal plazan 3-4 atzealdean aurkituko gaituzue. Astelehenetik ostiralera goizez 9tatik 14tara eta arratsaldez 16tatik 19tara (Ostiral arratsaldetan izan ezik).

Informazio gehiago eta bisitarako ordua hartzeko: 944 967 717 edo ingurubide@haizelan.com.

Anima zaitezte!


Curso LEED-NC®v3.0 de Medio Día en Madrid / Egun erdiko LEED-NC®v3.0 Kurtsoa Madrilen

CURSO OFICIAL del SpainGBC

Spain Green Building Council, colaborador de INGURUBIDE, organiza habitualmente entre sus actividades cursos oficiales para profesionales certificadores de LEED.
El próximo curso de medio día lo celebrarán el 17 de Abril en Madrid.

INSCRIPCIÓN, Coste del Curso e Instrucciones detalladas para inscribirse, Haga clic AQUÍ.

SpainGBCk antolatutako KURTSO OFIZIALA

INGURUBIDEren kolaboratzaile den SGBCek bere egitarauaren artean sarri antolatzen ditu LEED zertifikazioari buruzko Kurtso Ofizialak.
Hurrengoan, hain zuzen, apirilaren 17an, Madrilen, ospatuko da.

IZEN EMATEAK, Kurtsoaren kostoa eta argibideak jakiteko hemen sakatu.