Encuentro Técnico “La importancia del nervado en las viviendas: gestión del cableado” / “Errefortzuaren garrantzia etxebizitzetan: kable-sareen kudeaketa” Topaketa Teknikoak


Fecha: Jueves, 7 de junio de 2018
Hora: 09:30 – 11:30h
Lugar: INGURUBIDE. Plaza Celestino María del Arenal, 3 Trasera 48015 Bilbao

Las instalaciones de cableado son las que más se modifican a lo largo de la vida útil de un edificio.

Unex, fabricante especialista en distribución y gestión del cableado ofrece soluciones flexibles para evitar la obsolescencia prematura de los edificios de obra nueva y acondicionar, a las demandas actuales, los edificios a rehabilitar. Cumpliendo con las diferentes normativas y garantizando una construcción sostenible, ya que sus materiales son reciclables, de construcción agregada evitando la generación de residuos.

Ponentes:

Unai Etxebarria – Jefe de Área Zona Norte
Ricardo Sáez – Ingeniero Técnico Industrial

________________________________________________________________________


Data: 2018ko Ekainak 7, osteguna
Ordutegia: 09:30 – 11:30h
Tokia: INGURUBIDE. Celestino María del Arenal plaza, 3 atzealdea 48015 Bilbo

Kable-sareen instalakuntzak etxebizitza baten erabileran zehar gehien aldatu egiten direnak dira.

Unex-ek, kable-sareen banaketa eta kudeaketan adituak, irtenbide moldakorrak eskaintzen ditu obra berriko eraikinen aldez aurreko zaharkitzeak ekiditeko eta gaur egungo eskakizunetara moldatzeko zaharberritu beharrekoak. Birziklatutako materialekin lan egiten, eraikuntza jasangarri bat eskainiz, hondakinen sorrera gaitzetsiz eta araudi guztiak betetzen.

Hizlariak:

Unai Etxebarria – Ipar eremuko burua
Ricardo Sáez – Ingeniari tekniko industriala