UDAKO ORDUTEGIA / HORARIO DE VERANO


JARDUNALDI TEKNIKOA / JORNADA TÉCNICA: Un Capialzado perfecto

Pertsiana bilgarriak

Data: 2017ko ekainaren 29a
Ordutegia: 9:30-11:30
Tokia: INGURUBIDE (Bilbo)
Hizlaria:  Arkaitz Aguirre de Juan (Griesser Persianas y Estores, S.L. Espainiako Ordezkaria)Laburpena:
Eguzkitik babesteko sistema-kontrol dinamikoak irabazi termikoak doitu edota errazten dituzte etxebizitzetako beira-inguruetan. Horien erabilerak urtaro aldatze eta aldaketa atmosferikoetara egokitzeko ahalmenaz gain, eraikinera integratzen dira hausteko pertsianen kutxetako zubi termikoak. Passivhaus edo ECCN eraikuntzen lege-aginduak betetzen dituzte. 

Persianas enrollables

Fecha: 15 de junio de 2017
Hora: 9:30-11:30
Lugar: INGURUBIDE (Bilbao)
Ponente: Arkaitz Aguirre de Juan (Delegado España de Griesser Persianas y Estores, S.L.)


Breve descripción: Los sistemas de control solar dinámicos facilitan o ajustan las ganancias térmicas sobre las partes acristaladas de la envolvente. Su utilidad reside no sólo en su permanente capacidad de adaptación a los cambios de estación y atmosféricos, sino en una integración al conjunto de la envolvente en la que se eliminen los puentes térmicos del clásico cajón de persiana, imperativos en las edificaciones con estándar Passivhaus o ECCN.JARDUNALDI TEKNIKOA / JORNADA TÉCNICA

Konektatutako termostatoak: Nola laguntzen gaituzten eraginkorragoak izaten.
Data: 2017ko ekainaren 15a
Ordutegia: 9:30-11:30
Tokia: INGURUBIDE (Bilbo)
Hizlaria: Oscar Vivo Honeywell-eko iparguneko komertzial arduraduna.
Jardunaldiaren laburpena: Bizitza errazteko konektatutako termostato mota ezberdinetak azalduko dira; eraginkorragoak izan gaitezen eta etxebizitzetan confort handiagoa lortzeko. Horrez gain, ur-ihes detektatzailea aurkeztuko da, Smartphone edota Tablet bidez kontrolatu ahal dena.

Termostatos conectados: Como nos ayudan a ser más eficiente.

Fecha: 15 de junio de 2017
Hora: 9:30-11:30
Lugar: INGURUBIDE (Bilbao)
Ponente: Oscar Vivo-Responsable Comercial Zona Norte de Honeywell

Resumen de la jornada: Diferentes tipos de termostatos conectados que nos hacen la vida más fácil y que nos van a ayudar a ser más eficientes y tener un mayor confort en nuestras viviendas. También presentarán un detector de fugas de agua con control a través del Smartphone o Tablet.