TOPAKETA TEKNIKOA / ENCUENTRO TÉCNICO


BIZITEGI-ERAIKIN ADIMENDUAK. BIRGAIKUNTZAREN BARNE ERALDAKETA

 


Eguna eta ordua: Martxoak 30, 9:30tatik 11:30tara.

Lekua: INGURUBIDE, Celestino Maria del Arenal Plaza, 3- atze aldea. Bilbo

Doako formakuntza

Hizlaria: Luis  Sánchez García, aditua energiaren kudeaketan, teknologian eta Big datan, bizitegietan ematen diren portaera energetikoen inguruan.

Edukia:
Hainbat teknologi aplikazioen tailer praktikoa; bizitegi-eraikinak eraikin-adimendutan bihurtzeko prozesuak eta irtenbideak.

Bi orduko iraupena izango du topaketak. Alde batetik, jorratuko dira birgaikuntza prozesuetan energia kudeaketarako irtenbide teknologikoen alderdi nagusiak. Bestetik, ordea, azalduko dira bizitoki-sektore barnean teknologiaren ohiko erabilerak eta horren eratorri soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa; erabaki ahalmena energiaren azken kontsumitzaileari emateko.


EDIFICIOS RESIDENCIALES INTELIGENTES. TRANSFORMACIÓN DENTRO DE LA REHABILITACIÓN

 

Día y hora: 30 de marzo, de 9:30 a 11:30.

 

Lugar: INGURUBIDE, Plaza Celestino María del Arenal, 3 trasera. Bilbao


Formación gratuita

Ponente: Luis Mª Sánchez García, experto en gestión energética, tecnología y Bigdata sobre comportamientos energéticos en el ámbito residencial.

Contenido:
Taller práctico sobre la aplicación de diferentes tecnologías, procesos y soluciones para transformar un edificio de uso residencial en un edificio inteligente.

En dos horas de duración se pretenden abordar los principales aspectos de las soluciones tecnológicas en gestión energética para procesos de rehabilitación y las utilidades habituales, así como las derivadas sociales, económicas y medioambientales del uso de la tecnología dentro del sector residencial, cediendo el poder de decisión al consumidor final de la energía.