IKASTAROA: LASTOEKIN ERAIKI / CURSO: CONSTRUCCIÓN CON PAJA


DATAK  ETA ORDUTEGIA:
Martxoak 11: 09:30-14:00 / 15:00-18:30
Martxoak 17: 15:00-20:00
Martxoak 18: 09:30-14:00 / 15:00-18:30

LEKUA:
Kutxa Ekogunea parkea (Donostia) 

EDUKIA:
Ikastaro honetan gaur egun ere eraikuntza sistema hau ekologikoenen artean kokatzen dela ikusiko dugu. Lastoaren erabileran jasandako bilakaera, materialak eta teknikak ikasteaz gain, praktika sinple bat burutuko dugu eraikuntzarako oinarrizko kontzeptuak gure testuinguruan ere praktikan jarriaz.FECHA Y HORARIOS:
11 de Marzo: 09:30-14:00 / 15:00-18:30
17 de Marzo: 15:00-20:00
18 de Marzo: 09:30-14:00 / 15:00-18:30

LUGAR:
Parque Kutxa Ekogunea (San Sebastián)

CONTENIDO:
En este curso aprenderemos sobre la evolución, materiales y técnicas que han hecho que este sistema constructivo siga en uso como uno de los más ecológicos y realizaremos una práctica sencilla para entender y aplicar los conceptos básicos de construcción con paja en nuestro entorno.

Ikastaroa:egurra birgaikuntzan / Curso: La madera en rehabilitación

Baskegurrek "Zuraren erabilpena ondarearen errehabilitazioan” ikastaroa antolatzen du
Otsailak 9 eta 10. 10:00tan
Bizkaiko COAVN ordezkaritza
Baskegurrek, Bizkaiko COAVN-eko Bizkaiko Arkitektoen Ondare Batzordearen ordezkaritzarekin, zuraren erabilpena eraikuntzan sustatzeko arkitektoei zuzendutako trebakuntza ikastaro hau antolatu du. Lanbide esperientziatik, materialaren ezaugarri eta berezitasunak aztertuko dira, tradiziozko eraikuntzan zuraren erabileraren ikuspuntu orokorra eskainiz. Errehabilitazio eta obra berrietan diseinu eta obra aplikazio egokia lortzeko eraginetan sakonduko da.

Baskegur organiza el curso "La madera expuesta en la rehabilitación del patrimonio"
9 y 10 de febrero. 10:00h.
Delegación Bizkaia COAVN
Baskegur, en colaboración con la Comisión de Patrimonio de los Arquitectos de Bizkaia del COAVN Bizkaia, ha organizado este curso de formación dirigido a arquitectos con el fin de promover el uso de la madera en la construcción. Desde la experiencia de la práctica profesional, el curso atenderá a las características y singularidades del material, ofreciendo una visión general de la madera en la construcción tradicional.  Se incidirá en los aspectos necesarios para un correcto diseño y puesta en obra, tanto en rehabilitación como en obra nueva.

JARDUNALDI TEKNIKOA: Ez da nahikoa eraginkortasunez birgaitzea... adimentasunez birgaitzen hasi behar da / JORNADA TÉCNICA: Ya no es suficiente con rehabilitar de manera eficiente ... es el momento de hacerlo inteligente


Eguna: 2017/02/14. 09:30 - 11:30.

Lekua:CETIC (Castro Urdiales kalea, 10), Gasteiz
Hizlaria: Luis Maria Sanchez Garcia, aditua energiaren kudeaketan, teknologian eta Big datan, bizitegietan ematen diren portaera energetikoen inguruan.

Edukiak: Energiaren kudeaketaren inguruko teknologia-soluzioen oinarrizko alderdiak eta bertan gehien erabiltzen diren tresnak aurkeztuko dira. Halaber, etxebizitzaren sektorean teknologiak erabiltzean ematen diren aldaera sozial, ekonomiko eta ingurumenaren alorrekoak ere aztertuko dira, aukeratzeko ahalmena energiaren azken bezeroari utziz. 


Egiazko esperientziak azalduko dira denbora errealean egiten den energiaren kontrolaren inguruan, bai eta azken bezeroaren portaeraren inguruan ere, bezero horrek bere erosotasunaren kostu erreala ezagutzen duenean.

Gruposimecek, Gasteizko Udalak eta INGURUBIDEk jardunaldi honetara gonbidatzen zaituztegu.


Fecha: 14/02/2017 9.30 - 11.30

Lugar: CETIC (C/ Castro Urdiales, 10), Vitoria-Gasteiz

Ponente: Luis Mª Sanchez Garcia, experto en gestión energética, tecnología y Bigdata sobre comportamientos energéticos en el ámbito residencial.

Contenidos: Se abordarán los principales aspectos de las soluciones tecnológicas en gestión   energética para procesos de rehabilitación y las utilidades habituales, así como las derivadas sociales, económicas y medioambientales del uso de la tecnología dentro del sector residencial, cediendo el poder de decisión al consumidor final de la energía.

Exposición de experiencias reales sobre el control energético a tiempo real y el comportamiento del consumidor final al conocer el coste real de su confor.

Desde Gruposimec. Ayuntamiento de Vitoria e INGURUBIDE os invitamos a esta jornada técnica.