DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES

EUSKO JAURLARITZAREN ERAIKAL PROGRAMA. EGOITZEN ERAIKUNTZA SUSTATZEKO DIRU LAGUNTZA BERRIAK
Eraikal eraikuntzaren arloko enpresei zuzendutako programa da

Eraikuntzaren sektoreko eta Egoitzak eraikitzearen antzeko sektoreetako Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa guztiek eskuratu ahal dituzte Eraikal programako laguntzak.

Enpresak Egoitzak eraikitzeko sektorekoak izatea ekimena araupetzen duten elkarren ondorengo aginduetan araupeturik dago, kontutan harturiko EJNSak (Ekonomi Jardueren Nazioko Sailkapena) zehaztuz: jarduera nagusia EJNS 41, 42 eta 43 (Sustapena eta Eraikuntza) eta EJNS 68 (Higiezinetako Jarduerak) direlakoetan sarturiko azpisektoreen barruan duten enpresek hartu ahal dute Eraikalen parte, baita arkitektura-estudioak, aparejadoreen estudioak eta ingeniaritzako eta topografiako zerbitzuak ere (EJNS 71.1).

Kudeaketa hobetzeko ekimena da.

Eraikalek bera zuzentzen zaien enpresen kalitatea eta kudeaketa hobetzeko proiektuak bultzatzea du helburu, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetako Enpresario Elkarteen lankidetzarekin.

Programan izandako esperientzia eta sektorearen bilakaera bera direla eta, programa behar bezala eboluzionatzen joan da ondorengo deialdietan, eta jarduketa-lerroak eta lagundutako proiektu motak gehiagotu dira.


Ekimenak kalitatea eta kudeaketa etengabe hobetzeko sistemak garatu eta ezartzea helburu nagusi duten proiektuak sustatzen ditu.
PROGRAMA ERAIKAL DEL GOBIERNO VASCO. NUEVAS AYUDAS PARA IMPULSAR LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Eraikal es un programa dirigido a las empresas del sector de la construcción

Toda empresa del sector de la construcción y sectores afines a la Edificación Residencial, radicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, puede acceder a las ayudas del programa Eraikal.

La pertenencia de una empresa al sector de la Edificación Residencial, aparece regulada en las sucesivas órdenes que regulan la iniciativa, a través de la especificación de los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) considerados: pueden participar en Eraikal aquellas empresas cuya actividad principal se encuentre dentro de los subsectores incluidos en los CNAE 41, 42 y 43 (Promoción y Construcción),  CNAE 68 (Actividades Inmobiliarias) y estudios de arquitectura, estudios de aparejadores y servicios de ingeniería y topografía (CNAE 71.1)

Es una iniciativa para la mejora en la gestión.

Eraikal, tiene como objetivo impulsar proyectos de mejora de la calidad y de la gestión de las empresas al que va dirigido, en la colaboración de las Asociaciones de Empresarios de los tres territorios de la Comunidad Autónoma.

La experiencia obtenida en el programa, así como la propia evolución del sector, ha provocado que en sucesivas convocatorias el programa haya ido evolucionando en concordancia, ampliándose las líneas de actuación y los tipos de proyectos apoyados.

Los proyectos que la iniciativa promueve son aquellos cuyos objetivos se centran en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión y mejora continua.