Jardunaldi teknikoa: Hezetasunen patologiak eraikuntzan / Jornada técnica: Patología de humedades en la construcción

Apirilaren 21ean, 9:30etan MURPROTEC-ek “Hezetasunen patologiak eraikuntzan” izenburua duen hitzaldi teknikoa emango du INGURUBIDEn.

Begoña Sanchez Larak, Ipar eta Aragoi zonaldeko Zuzendariak, eraikuntzan sortzen diren hezetasun ezberdinei buruz, hauen jatorriari buruz eta bakoitzari aplikatu ahal zaizkion tratamenduei buruz hitz egingo du.


INGURUBIDEk eta MURPROTEC–ek doako hitzaldi honetara gonbidatzen zaitu.

Izen ematea posta elektronikoz (ingurubide@haizelan.com), 944967717 zenbakira deituz edota www.ingurubide.org –n.
El día 21 de abril, a las 9:30h MURPROTEC impartirá una jornada técnica sobre “Patología de humedades en la construcción” en INGURUBIDE.

Begoña Sánchez Lara, Directora de Zona Norte y Aragón, hablará sobre diferentes tipos de humedades que se generan en la construcción, así como el origen de estas y los diferentes tratamientos a aplicar en cada una de ellas.


INGURUBIDE y MURPROTEC le invita a esta charla gratuita.


Inscripciones en: ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en www.ingurubide.org .
Diru-laguntzak /Subvenciones

Eusko Jaurlaritzak 60 mila euroko diru-laguntzak emango ditu ingurumen-inpaktua beren bizi-ziklo osoan murrizten duten produktu eta zerbitzuen garapenerako

Ingurumen-laguntzetarako deialdi berri hau ondoren adierazitako sektoreetako balio-kateetako ETEei zuzentzen zaie lehentasunez, baina ez modu esklusiboan: garraioa (automobilgintza, trenbidea, aeronautikoa, itsasokoa); energetikoa eta berriztagarriak; ekipo osagarriak, makineria eta makina-erreminta; elektrikoa – elektronikoa; ingurumen-teknologien fabrikazioa; habitata, altzariak eta ontzikiak. Baldintza da ekodiseinuko proiektu bati aurreneko aldiz heltzea.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak aukeratzeko baloratuko diren irizpideen artean, honako hauek dira azpimarratzekoak: berrikuntza maila (ekodiseinatuko den produktu/zerbitzuaren kategoria, eta bizi-ziklotik hobetu nahi diren faseak); murriztu daitekeen ingurumen-inpaktuaren gradua; enpresaren lehiakortasunari egiten zaion ekarpena; enpresaren tamaina eta sektorea; eta balio-katea proiektuan integratzea.

Aukeratzen diren proiektuek gehienez 12 mila euroko laguntza eskuratu ahal izango dute. Laguntzen eskaria aurkezteko epea 2016ko maiatzaren 3an bukatuko da.El Gobierno Vasco apoyará con 60 mil euros el desarrollo de productos y servicios que reduzcan su impacto ambiental en su ciclo de vidaLas ayudas están dirigidas prioritariamente pero no excluyente, a las cadenas de valor de los sectores de transportes (automoción, ferroviario, aeronáutico, naval); energético y de renovables; equipos auxiliares, maquinaria y máquina-herramienta; eléctrico – electrónico; fabricación de tecnologías ambientales; hábitat y mobiliario y envases. Entre los criterios de valoración destacan el nivel de innovación (categoría de producto/servicio que se va a ecodiseñar, así como a las fases del ciclo de vida que se pretenden mejorar), el grado de reducción ambiental potencial, la aportación a la competitividad de la empresa, el tamaño de empresa y sector al que pertenece, así como la integración en el proyecto de la cadena de valor.La financiación máxima es de 12.000€ por proyecto y el plazo de presentación de proyectos finaliza el 3 de mayo.Adjunto el link a las bases reguladoras .


RIS 3 EUSKADI: Hiriko habitata eta eraikuntza iraunkorra / Hábitat Urbano y Construcción Sostenible

Europa 2020rantz aurrera eginez.
RIS3 Euskadi: Hiriko habitata eta eraikuntza iraunkorra

Ellacuria Aretoa, Deustuko Liburutegia.
2016ko apirilak 15
9:00etatik 13:30era

Jardunaldian, Hiriko Habitataren eta Eraikuntza Iraunkorraren alorreko ikerketa eta berrikuntza estrategiaren definizioan gauzatutako aurrerapena aurkeztuko da. Horrek hau eskatu du:

  • Enpresek, zientzia-teknologia eragileek eta administrazio publikoak osatutako Pilotatze Talde bat eratzea
  • Jarduketarako bost ildo estrategikoak definitzea
  • Proiektu esanguratsu multzo bat identifikatzea eta horri lehentasuna ematea
  • Enpresen eta eragileen partaidetzara zabaldutako bost lan talde eratzea, estrategiari bizirik eusteko eta aukera berriak identifikatzeko.Sarrera librea, aurretik izena emanez. Plaza kopuru mugatua.
Izen emateak formulario on-line honetan, 94 435 63 30 telefono zenbakian edo:
info@grupombn.com helbide elektronikoan.

RIS 3 EUSKADI-tik eta INGURUBIDE-tik ekitaldi honetara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu.
Jardunaldi horretara joanda, dagoeneko egin den lana ezagutzeko, alor horretan adituak diren pertsonen ahotsak entzuteko eta zuretzat interesgarri izan daitezkeen lan talde irekietan sartzeko eskaria egiteko aukera izango duzu.
Avanzando hacia Europa 2020.
RIS3 Euskadi: Hábitat Urbano y Construcción Sostenible

Biblioteca de Deusto. Sala Ellacuría.
15 de abril, viernes
09:00h – 13:30h

En la jornada se presentará el avance desarrollado en la definición de una estrategia de investigación e innovación en hábitat urbano y construcción sostenible, que ha implicado:

  • La constitución de un Grupo de Pilotaje compuesto por empresas, agentes científico-tecnológicos y la administración pública
  • La definición de cinco líneas estratégicas de actuación
  • La identificación y priorización de un conjunto de proyectos significativos
  • La constitución de cinco grupos de trabajo abiertos a la participación de empresas y agentes, orientado a mantener viva la estrategia e identificar nuevas oportunidades.

Acceso libre previa inscripción. Aforo limitado.

Inscripciones on line a través de este formulario,
en el teléfono 94 435 63 30
o en el mail: info@grupombn.com

Desde RIS 3 EUSKADI e INGURUBIDE os animamos a que os acerquéis a esta evento.

A través de su asistencia a esta jornada podrá conocer el trabajo ya realizado, escuchar las voces de las personas expertas en la materia, así como solicitar su incorporación a los grupos de trabajo abiertos que puedan ser de su interés.
IKASTAROA / CURSO: “PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP9)”

Datorren apirilaren 14an INGURUBIDEn “PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP9)” Passivhaus Instituteren Ikastaro Ofiziala emango da.

Proiektugileek PHPP9 programa modu egokian erabiltzeko izaten dituzten zailtasunak direla eta, tailer hau programarekin lan egiterako orduan saihestu ezin diren oinarrizko fundamentuak menderatzeko bideratu da.

Tailerra bi zatitan dago banatua: Tailerra eta Tutoretza. Lehenengoa, programa burutzeko jardunaldi intentsiboa da, non hau bukatzean parte hartzaileari tailerrean hasitako kalkuluak etxean ebatzi beharko dituen kasua planteatzen zaion. Bigarrena, taldeko Tutoretza da (presentziala edo birtuala), bertan kasuaren emaitzak aurkeztuko dira, parte hartzaile bakoitzak nola burutu duen azalduko du eta aukeran hauek zuzendu eta aholkatuko dira.

Ikastaroaren egituraketa

Apirilaren 14an, Tailer praktiko intentsiboa, talde txikian eta saio bakarrean. Ordutegia: 08:30tatik 13:00tara eta 14:00etatik 18:30tara .

Apirilaren 28an, proiektuaren Tutoretza presentziala edo birtuala goizeko 10:00tatik 13:00tara.

Kurtsoa emateaz arduratuko den irakaslea aditua da eta Estatuan diseinatu eta gauzatutako Passivhaus obrak ditu.

Deskontu bereziak:
§  %5eko deskontua PEP bazkideentzat.
§  %5eko deskontua ikasle ohientzat.
§  %5eko deskontua etorkizuneko ikastaroetan parte hartzaileak gonbidatuz gero, enpresa berekoak edota hauen bezeroak. Baliozkoa Formación Passivhaus-ek antolatutako beste ikastaroentzat.
§  %20ko deskontua Eraikin berri edota Birgaikuntzako PASSIVEHAUS Ziurtagiri Ofizialetan. Parte hartzailearentzat edota bere bezeroarentzat. ZIURTAGILE OFIZIALAK GARA.
§ %20ko deskontu berezia “Nire enpresaren Passivehaus Posizionamenduan”

Izen emateak eta informazio gehiago:
Tfno: 637807379El próximo día 14 de abril se impartirá el Curso Oficial del Passivhaus Institute “PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP9)” en INGURUBIDE.

Conociendo, desde hace años, las dificultades de los proyectistas a la hora de manejar correctamente el PHPP9, el Taller se ha orientado al dominio de los fundamentos básicos que no es posible soslayar cuando se trabaja con el Programa.

El Taller se divide en dos partes: Taller y Tutoría. La Primera, es una jornada intensiva en la que se lleva a cabo el programa, al final de la cual se plantea al participante un caso a resolver en su casa, del que se habrán iniciado los cálculos en el Taller mismo. La Segunda, es la Tutoría en grupo (presencial o virtual) donde se presentan los resultados del caso, cómo los ha realizado cada participante y se corrige y asesora oportunamente.


Itinerario Formativo

14 abril, Taller Intensivo práctico, en pequeño grupo y sesión única sobre PHPP9 en horario de 08:30 a 13: 00 horas y 14:00 a 18:30 horas.

28 de Abril, Tutoría presencial o virtual del proyecto en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Estará impartido por Profesorado acreditado, experto y con obra Passivhaus diseñada y ejecutada en España.

Descuentos especiales:
§  5% para socios PEP.
§  5% para Exalumno Formación Passivhaus
§  5 % en la invitación a futuros participantes en el Curso, de la misma empresa o de sus clientes. Aplicable a otros cursos organizados por Formación Passivhaus
§  20% en Certificación Oficial PASSIVHAUS de Edificios. Nuevo o Rehabilitación. Para el propio participante o su cliente. SOMOS CERTIFICADORES OFICIALES
§  Descuento especial 20 % en consultoría sobre “Posicionamiento Passivhaus de mi empresa”.Inscripciones y más información en: www.formacionpassivhaus.com
Tfno: 637807379BIOTERRA AZOKAREN 13.EDIZIOA 2016 / 13ª EDICIÓN DE LA FERIA BIOTERRA 2016

BIOTERRA produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren, energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka da eta ekainaren 3tik 5ra izango da Ficoban (Irunen). 

Hiru zona bereizten dira azokan eta elkar konektatzen diren hiru pabiloietan kokatzen dira: Geobat, Naturall eta Bioterra. NATURALL (osasuna eta ongizatea, terapia naturalak, kosmetika naturala,…), BIOTERRA (produktu ekologiko zertifikatuak) eta GEOBAT (energia berriztagarriak, bioeraikuntza, kontsumo arduratsua, kudeaketa ekologikoa, informatika berdea eta aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa).

Azokari buruzko informazio gehiago Bioterrako web orrian aurkituko duzu.

Link honetan erakusketari gisa parte hartzeko informazioa aurkituko duzu.
Bioterrak eta INGURUBIDEk azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu.


BIOTERRA es la Feria de los productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo responsable que tendrá lugar del 3 al 5 de junio en Ficoba (Irún).

La feria está compuesta por tres espacios separados por pabellones que se conectan entre sí. El primero GEOBAT está destinado a las energías renovables, la bioconstrucción, el consumo responsable, la gestión ecológica, la informática verde, la eficiencia y ahorro energético.el segundo NATURALL destinado a la cosmética natural, la salud y el bienestar y el tercero BIOTERRA a los productos con certificación ecológica.


Podrá encontrar información adicional sobre la feria en su página web.

Si está interesado en participar como expositor consulte el siguiente link.
Desde Bioterra e INGURUBIDE os animamos a que os acerquéis a la feria.