Eusko Jaurlaritzak Euskadiko 2015ko Eraikuntza eta Birgaitze esperientzia onenak hautatzen ditu / El Gobierno Vasco seleccion las mejores experiencias en Edificación y Rehabilitación Sostenible de 2015 en Euskadi

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila, eta  Ekonomia Garapena eta Lehiakortasuna eta Enplegu eta Gizarte Politikak Sailek,  Ihobe Erakunde Publikoaren bitartez eta SPRILUR eta Visesaren laguntzarekin, 2015. Urtean Euskadin eman diren eraikuntza eta birgaitze esperientzia bikainen bilketarako deialdi publikoa zabaldu dute.
Proiektu hauek Eusko Jaurlaritzak argitaratuta duen Eraikuntza eta Birgaitze jasangarriaren Gidan agertzen diren irizpideak gaindituak izan behar dituzte.
Deialdiaren helburu nagusia irizpide hauek gainditu dituzten proiektu eta eraikin berriak identifikatu, onartu eta zabaltzea da, bai birgaitutakoak bai eraiki berriak.

Deialdian exekuzio  proiektu fasean edo amaituta dauden eraikinen obrak aurkeztu ahalko dira. Eraikin administratibo, komertzial, industrial edo etxebizitza eraikinak izan daitezke.
Parte hartu nahi duten Euskadiko erakundeek oinarrietako Eranskin I biltzen den galdetegia osatu beharko du eta posta elektroniko bidez casospracticos@ihobe.eus –era bidali 2016ko otsailak 1a baino lehen.
Aurkeztutako hautagaien berrikusketaren ondoren, IHOBEk hautatutako ingurugiro bikaintasun  kasu praktikoen argitalpena www.ihobe.eus –en erabilgarri egongo da. Argitalpen hau  Ihobek arte hartzen duen nazioarteko ekoeraginkortasun enpresa plataformetan eta kongresu ezberdinetan hedatua izango da.

Iturria: Ihobe Erakunde Publikoa / Eraikuntza jasangarria, Industria ekoeraginkorra
Los departamentos de Medio Ambiente y Política Territorial, y de Desarrollo Económico y Competitividad, Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública Ihobe, y  con la colaboración de SPRILUR y Visesa,  ha abierto una convocatoria pública para la recopilación de las experiencias más sobresalientes en edificación y rehabilitación sostenible llevadas a cabo en el País Vasco durante el año 2015.
La finalidad de la convocatoria es identificar, reconocer y divulgar proyectos y edificios terminados, tanto si han sido rehabilitados como si se trata de obra nueva, que superen los criterios de excelencia recogidos en las Guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible del País Vasco editadas por el Gobierno vasco.
En la convocatoria se pueden presentar las obras, tanto en fase de proyecto de ejecución como en fase de edificio terminado, de edificios administrativos, comerciales, industriales o residenciales.
Las organizaciones del País Vasco que deseen participar deberán cumplimentar el formulario correspondiente recogido en el Anexo I de las bases y remitirlo por correo electrónico a la atención de casospracticos@ihobe.eus antes del 1 de febrero de 2016.
Tras la revisión de las candidaturas presentadas, IHOBE recogerá los casos prácticos de excelencia ambiental seleccionados en una publicación que estará disponible en www.ihobe.eus y que difundirá activamente en las plataformas nacionales e internacionales de ecoeficiencia empresarial en las que participa, así como en congresos nacionales e internacionales.

Fuente:  Sociedad Pública Ihobe  / Edificación sostenible, Industria ecoeficiente