El 12 de Febrero se presentó en sociedad en Donostia en el Parque Tecnológico de Miramón la “Plataforma ConpyBasque” / “ConpyBasque Plataforma” Otsailaren 12an Donostia-ko Miramon-eko Parke Teknologikoan aurkeztua izan da sozietatean aurrean

Cerca de cuarenta PYME´s y Asociaciones Vascas crea la Plataforma “CONPYBASQUE”  para poder ofrecer e implantar de forma competitiva e integral soluciones inteligentes (SMART CITIES) tanto en nuestro territorio como a nivel internacional.
ConpyBasque es una Plataforma formada por Pyme’s Vascas que busca la materialización de soluciones integrales e innovadoras con las que instituciones y empresas para que puedan satisfacer y afrontar los retos más destacados que plantea el desarrollo urbano inteligente.
ConpyBasque es la materialización de una sólida y comprometida apuesta activa por la consecución e implantación de un nuevo y definitorio concepto de ciudad, un espacio urbano entendido como un escenario donde la implementación tecnológica inteligente, integral y transversal se subordina a las necesidades y objetivos de sus ciudadanos.Berrogei inguru ETE-k eta zenbait Euskal Elkarteek “CONPYBASQUE” Plataforma sortzen dute, soluzio burutsuak (SMAR CITIES) eskaintzeko eta ezartzeko era lehiakor eta integralean bai gure lurraldean eta bai nazioarte mailan.
ConpyBasque Euskal Herriko ETE-ek eratutako plataforma bat da non konponbide integral eta berritzaileen materializazioa bilatzen den. Soluzio hauekin erakundeek eta enpresek, hiri-garapen burutsuak planteatzen dituen erronka nabarienei aurre egin eta ase ahal ditzakete.
ConpyBasque hiri-kontzeptu berri eta definitzaile baten, ezarpenerako eta lorpenerako apustu aktibo sendo eta konprometituaren materializazioa da, hiri espazio bat agertoki bat izango balitz bezala, non inplementazio teknologiko burutsua, integrala eta zeharkakoa bere herritarren beharren eta helburuen mendean jartzen den.