LA DIPUTACIÓN CONVOCA LA LÍNEA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA COMUNIDADES DE VECINOS / ALDUNDIAK ENERGIA EFIZIENTZIARAKO LAGUNTZA LERROAREN DEIALDIA EGIN DU, ETXEBIZITZA ERAIKINETAKO AUZOKIDEEN ERKIDEGOENTZAT

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Decreto foral que regula las ayudas que se van a conceder durante el año 2015 en materia de eficiencia energética dirigidas a propietarios y comunidades de vecinos de edificios residenciales.
Estas ayudas tienen como objeto el apoyo a la realización de proyectos de inversión para sustitución de elementos de las instalaciones térmicas como calderas, bombas… y la incorporación de equipos de monitorización, instalación de lumínicas de alto rendimiento y durabilidad y otras acciones que supongan el ahorro y la eficiencia energética como la instalación de equipos para el uso de energías renovables.
Las entidades beneficiarias serán las comunidades de personas propietarias, cooperativas de viviendas del Territorio Histórico de Bizkaia y comunidades de titulares de derechos sobre parcelas de garajes ubicados en edificios residenciales.
Las ayudas se otorgarán hasta agotarse el presupuesto total previsto de 1.500.000€
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
Bizkaiko Foru Aldundiak energia efizientziaren arloan 2015. urtean emango dituen laguntzak arautzeko Foru Dekretua onetsi du, etxebizitza eraikinetako jabeen eta auzokideen erkidegoentzat.
Laguntza hauen helburua instalazio termikoetako elementuak aldatzeko inbertsio proiektuei laguntza ematea da, esaterako galdarak edota ponpak ordezteko; horrez gain, monitorizazio ekipamenduak jarri, errendimendu eta iraunkortasun handiko argiak instalatu eta energia aurreztu eta energia efizientzia ekarriko duten beste ekintza batzuk ere lagundu nahi dira, tartean energia berriztagarriak erabiltzeko ekipamenduak instalatzea.
Entitate onuradunak Bizkaiko Lurralde Historikoko etxebizitzen kooperatibak, jabeen erkidegoak eta etxebizitza eraikinetan kokatutako garaje partzelen gaineko eskubideen titularren erkidegoak izango dira.
Aurreikusitako aurrekontu osoa (1.500.000 €) agortu arte banatuko dira laguntzak.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia

HORARIO DE NAVIDAD / GABONETAKO ORDUTEGIA

Estas Navidades permaneceremos abiertos en horario habitual (9h-14h y 16h 19h).
Días que cerramos:
25 y 26 de Diciembre
1, 2, 5 y 6 de Enero

¡Os esperamos!

Gabon hauetan ohiko ordutegian zabalik jarraituko dugu., goizez 9etatik 14etara eta arratsaldez 16etatik 19etara.
Itxita egongo garen egunak:
Abenduaren 25 eta 26a
Urtarrilaren 1, 2, 5 eta 6

Itxaroten zaituztegu!