JORNADA FORMATIVA: MARCADO CE Y CASOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN PRODUCTOS DE MADERA / JARDUNALDI: EE MARKATZEA ETA ZURAREN PRODUKTUETAKO KARBONO OINATZAREN KALKULUKO KASU PRAKTIKOAK

LUNES, 7 DE ABRIL DE 2014 en las JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA (Hurtado Amezaga nº 6, 48.008 BILBAO)
ORGANIZADO POR ACEVI (Asociación de Carpinteros y Ebanistas de Bizkaia) Y Asociación de Carpinteros de Gipuzkoa) AROTZGI.
DIRIGIDO A: Profesionales del Sector de la Madera y el Mueble, Arquitectos, Diseñadores así como a profesionales y alumnos de los ciclos formativos de Madera y Mueble, Edificación y O. Civil.

Impartido por MARKEL OLABARRIETA ABRISKETA, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y NEKANE AMONDARAIN MUJIKA, Licenciada LLCCE / Abogado de Arotzgi.

PROGRAMA
17.00-18:00. MARCADO CE. Explicación de la herramienta informática para el marcado CE en productos de madera, diseñado por Arotzgi.
18.00-19.00. HUELLA DE CARBONO en producto de madera. Realización y ejemplos de cálculo prácticos en productos de madera: Puertas, Ventanas…

Para una mejor organización, se agradece confirmen asistencia, respondiendo a euskadi@copade.org.
Teléfono AROTZGI 943320504.
ASTELEHENA, APIRILAREN 7an BIZKAIAko BATZAR NAGUSIETAn (Amezaga Hurtado 6 zenbakia, 48.008 BILBO).
ACEVIk ANTOLATUTA (Zurginetako eta Bizkaiko Ebanistetako Elkartea) Y AROTZGI (Gipuzkoako Zurgin Elkartea).
NORI ZUZENDUTA?
Zur eta Altzari Sektoreko profesionalak, Arkitektoak, profesionalei, diseinatzaileei eta Zur eta Altzari, Eraikuntza eta Lan Zibileko zikloetako ikasleei zuzenduta.

MARKEL OLABARRIETA ABRISKETAk, Bide, Ubide Eta Portuetako Ingeniaria, eta NEKANE AMONDARAIN-a MUJIKAk, LLCCEn Lizentziatua eta Arotzgiko Abokatua, emanda.

PROGRAMA.
17.00-18.00- EE MARKATZEA. Arotzgik diseinatutako EE zur-produktuetan markatzerako erreminta informatikoaren azalpena,
18.00-19.00- Zur produktuetako KARBONO OINATZA Errealizazioa eta zur-produktuetako kalkuluaren adibide praktikoak: Ateak, Leihoak...

Antolaketa hoberako, asistentzia egiaztatzea eskertzen da, euskadi@copade.org.
AROTZGIren telefonoa 943320504.