EN MARCHA EL REGISTRO DE CERT. DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA CAPV / EAEk ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIENTZAKO ERREGISTROA DU

Desde el pasado 1 de Junio toda compra-venta o alquiler de viviendas tiene que llevar el Certificado de Eficiencia Energética. Después de que un profesional certifique la vivienda éste debe de presentarse en el registro abierto por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Este proceso se puede tramitar a través de su página web.
Ekainaren 1etik etxebizitzen salerosketa eta alokatze ekintzetan beharrezkoa den Energia Eraginkortasun Ziurtagiria erregistroa martxan jarri dute EAEn. Ziurtatutako profesional batek buru ondoren Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko web orrian bertan egin daiteke tramite hau.

EL GV DESTINA 1,3M DE EUROS A INVERSIONES DE EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL M.A. / EJk 1,3M EURO BIDERATUKO DITU INGURUMENA BABESTEKO ENPRESAK EGITEN DITUZTEN INBERTSIOETARA

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco destinará este año 1,3 millones de euros a la subvención de proyectos llevados a cabo por empresas o asociaciones de empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que realicen inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de octubre.
Con el fin explicar de forma detallada los aspectos de esta Orden de subvenciones, la Viceconsejería de Medio Ambiente celebrará una jornada informativa el jueves 5 de septiembre a las 10h en el salón de actos del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, cuya inscripción está abierta en la página web de Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial | Industria ecoeficiente e IHOBE.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 1,3 milioi euro bideratuko ditu aurten ingurumena babesteko inbertsioak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek edo enpresa-elkarteek gauzatzen dituzten proiektuak diruz laguntzera. Eskaerak aurkezteko epea urriaren 2an amaituko da.
Diru-laguntzen agindu honen alderdiak zehatz-mehatz azaltze aldera, Ingurumen Sailburuordetzak informazio-jardunaldia egingo du irailaren 5ean, 10:00etan, Eusko Jaurlaritzak Gasteizen duen ekitaldi-aretoan. Izena emateko,jo Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren webgunera (dagoeneko eman daiteke izena).

Iturria: Ingurumen eta Lurralde Polítika Saila | Industria Ekoeraginkorra eta IHOBE