INGURUBIDE participó en la Semana Europea de la Energía en Vitoria-Gasteiz / INGURUBIDEk Vitoria-Gasteizeko Energia Iraunkorraren Europear Astean parte hartu zuen

Dentro de la Semana Europea de la Energía en Vitoria-Gasteiz, el pasado día 20 de junio se celebró la jornada empresarial “Eficiencia Energética y competitividad en el sector de la construcción” en la que participó INGURUBIDE, Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana.
Jornada dirigida a profesionales del sector de la construcción con el objetivo de proporcionarles conocimientos prácticos sobre el tipo de construcción que va a demandar el mercado y promover la Administración Pública.
De esta manera, INGURUBIDE se mostró como herramienta única de exposición de materiales sostenibles para la rehabilitación de viviendas y locales.
Vitoria-Gasteizen ospatu zen Energia Iraunkorraren Europear Astearen barruan, ekainaren 20an “Eraikuntzaren eta Eraikuntzaren Industria osagarriaren sektoreetan lehiakorra izateko jarraibideak” jardunaldian INGURUBIDEk, Iraunaztea lortzeko Bitartekoen Zentroa, parte hartu zuen.
Jardunaldi hau eraikuntzako zein sektore osagarrietako profesionalentzako merkatuak eskatuko dituen eta Administrazio publikoak sustatuko dituen ezagutaraztea zuen helburu.
Horrela izanik, INGURUBIDE profesional guzti hauei material iraunkorrak ezagutzeko eskaintzen dien erakustoki bakarra berau dela ezagutarazi zien.

CELEBRADA LA JORNADA "ALUMBRADO EFICIENTE DE NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES" / "INDUSTRIA-NABEEN ETA BILTEGIEN ARGIZTAPEN IRAUNKORRA" JARDUNALDIA OSPATUA

EBI T. ELECTROTÉCNICOS, empresa que desarrolla proyectos, ejecución, mantenimiento y control de instalaciones eléctricas, presentaron en INGURUBIDE las ventajas del alumbrado eficiente de naves industriales y almacenes.
Iñaki Illaro y sus compañeros Jorge Osorio y Susana Ortega, indicaron que el continuo alza en el coste energético hace necesario adoptar soluciones de alumbrado eficiente de naves industriales y almacenes, ajustadas a cada necesidad específica de los clientes.
La evolución tecnológica constante de los alumbrados (desde los primeros equipos incandescentes, pasando por los de descarga, fluorescentes, inducción hasta los LED) posibilita importantes ahorros de costes energéticos en las instalaciones industriales.
Para más información:


EBI T. ELECTROTÉCNICOS, proiektu elektrikoak garatzen, egiten, mantentzen eta kontrolatzen dituen enpresak, INGURUBIDEn aurkeztu zituzten industria-nabeen eta biltegien argiztapen eraginkorraren abantailak.
Iñaki Illarok, Jorge Osoriok eta Susana Ortegak energiaren etengabeko prezio igoerak irtenbide ezberdinak hartu behar direla biltegi eta industria-nabeen argiztapen iraunkorra topatu behar dela adierazi zuten, bezero bakoitzaren beharrei loturik.
Argiztapenean eman den garapen teknologikoa (ekipo gorietatik, deskargakoetara, fluoreszenteak, induziozkoak  eta LED-etara heldu arte) industria guneetan aurrezpen aukera handiak ekarri ditu.
Informazio gehiagorako:
KERAKOLL-BIOCALCE PRESENTÓ EL POTENCIAL DE LOS
MORTEROS DE CAL NATURAL EN INGURUBIDE
Kerakoll Ibérica, empresa que produce eco-materiales de construcción, ha presentado en INGURUBIDE, el centro de recursos para la sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas y edificios, el potencial de los morteros de cal natural como solución para combatir los problemas que genera la humedad en la edificación.
Roberto Peña, responsable comercial de Kerakoll Ibérica, y Miguel Angel Soria, asesor técnico de Kerakoll, han presentado en Ingurubide la filosofía en la que se inspira este grupo de materiales de construcción: el GreenBuilding Rating. Dentro de esta línea, los responsables de Kerakoll mostraron La Casa Biocalce Respira, una nueva línea de materiales naturales, transpirables y eco-compatibles para la construcción. Miguel Angel Soria mostró el potencial de los morteros naturales de cal como una solución ante la problemática de las humedades en la construcción, que permite que los muros respiren, se diluyan las impurezas de los espacios internos y se limite la propagación de patologías derivadas del síndrome del edificio enfermo. 

KERAKOLL-BIOCALCE-ek NATURALAK DIREN KARE HARRIZKO MORTEROEN GAITASUNA AURKEZTU ZUEN INGURUBIDEN
Kerakoll Ibérica, eraikuntzarako eko-materialak ekoizten dituen enpresak, eraikuntzan hezetasunari aurre egiteko kare harrizko mortero naturalek dituzten gaitasunak  aurkeztu zituen INGURUBIDEN, etxebizitza eta lokalen birgaitzerako iraunkortasunerako baliabide zentroan.      
Roberto Peña, Kerakoll Ibérica-ko komertzial arduradunak, eta Miguel Angel Soria, Kerakoll-eko aholkulari teknikoak, eraikuntzarako material talde  hauek iradokitzen duten filosofía (GreenBuilding Rating), aurkeztu zuten INGURUBIDEN. Honen inguruan, Kerakoll-eko arduradunek “Biocalce etxeak arnasten du” izenpean, eraikuntzarako naturalak, transpirakorrak eta eko-bateragarriak diren material berriak azaldu zituzten. Miguel Angel Soriak, eraikuntzan hezetasunari aurre egiteko irtenbide gisa kare harrizko mortero naturalaren gaitasunak aurkeztu zituen; hormak arnas dezaten uzten du, horma barruko ezpurutasunak diluitzen laguntzen du eta eraikin gaixo baten patologiak ez zabaltzeko ahalmena du besteak beste.
PRÓXIMA JORNADA "ALUMBRADO EFICIENTE DE NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES" / HURRENGO JARDUNALDIA "BILTEGI ETA INDUSTRIA-NABEEN ARGIZTAPEN ERAGINKORRA"


Desde INGURUBIDE les informamos que el día 21 de Junio, a las 9:30h de la mañana se celebrará la Jornada técnica “Alumbrado eficiente de naves industriales y almacenes” en las instalaciones de INGURUBIDE en Bilbao, impartida por EBI T. Electrotécnicos S.A.
Iñaki Illaro, Responsable de Área de clientes, y Jorge Osorio, Técnico Asesor en Eficiencia Energética,  se encargarán de la Jornada dando a conocer la evolución de los sistemas de alumbrado, los sistemas de control y el ahorro que podremos lograr en la industria con la implantación de estos sistemas.
Adjuntado les enviamos la información necesaria y el programa de la jornada.
La asistencia es gratuita previa inscripción, habiendo plazas limitadas. La inscripción se debe de hacer vía mail a ingurubide@haizelan.com o llamando por teléfono al 944 967 717.


INGURUBIDEtik jakinarazi nahi dizuegu, Ekainaren 21an, goizeko 9:30tan “Biltegi eta Industria-nabeen argiztapen eraginkorra” Jardunaldi teknikoa ospatuko dela Bilboko INGURUBIDE Zentroan, EBI T. Electrotécnicos S.A.ren eskutik.
Iñaki Illarok, Bezero-arloan arduradun, eta Jorge Osorio, Efizientzi Energetikoan Tekniko aholkulari denak argiztapen sistemen bilakaera, kontrol sistema moten eta hauen ezarpenarekin industrian lor daitekeen aurrezpenari buruz arituko zaizkigu.
Honen bitartez hitzaldiari buruzko informazioa eta egitaraua igortzen dizuegu.
Sarrera dohakoa da aurretiko izena ematearekin, toki mugatua baitago. Izena emateko idatzi helbide honetara ingurubide@haizelan.com edo deitu 944 967717 telefonora.