Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

martes, 6 de septiembre de 2016

JORNADA SOBRE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA:“REHABILITAR PARA TRANSFORMAR”

Datorren ostegunean, irailaren 29an, ConpyBasquek, Santurtziko Udalaren eta Kudeatzaile Energetikoen Euskal Elkarte Profesionalen (www.aprobasge.com) laguntzarekin batera, Santurtziko Udaleko Kresala gelan (Jose Maria Barandiaran kalea, 12.Znbk.) interesdun guztientzat jardunaldi teknikoa antolatu du. Jende ororentzat zabalik badago ere, bereziki arkitekto, arkitekto teknikoei, finka-administratzaileei edota auzo komunitateetako buruei zuzendua dago. Izan ere, egun birgaitzeak duen garrantziak zalantzak sortzen baititu proiektu integral baten bideragarritasuna aztertzerakoan.

“Zer da birgaikuntza energetiko integrala, nola gauzatu eta honek eman ditzakeen onurak” izenpean.

Eskaerak murrizteko irtenbide teknikoak, efizientzia kontrolatzeko sistema teknologikoak eta birgaitze prozesu oso batek dituen fase guztiak jorratuko dira, laguntzak, konpromisoak edota erantzukizunak esate baterako.   
Jardunaldiak, gerturatutakoei hurrengo alderdiak helaraztea du helburu gisa:

·         Zer da birgaikuntza integrala eta jasangarria?
-          EIT-tik hasi eta eraikin adimenduetara arte
-          Ohiko irtenbideak eta gomendioak
·         Zeintzuk dira birgaikuntzaren abantailak?
-          Etxebizitzan, auzoan, herriaren inguru orokorrean.
-          Bertako ekonomian
·         Nola garatu birgaikuntza prozesu bat
-          Indarrean dauden laguntzak adieraziz eta prozesuan parte  hartzen duten eragileak adieraziz.
-          Jarraitu beharreko faseak eta lortu beharreko helburuak.

Jardunaldiaren PROGRAMA

9:00 / 9:30.- HARRERA

9:30 / 9:45.- Jardunaldiaren aurkezpena bertako instituzioen eskutik

9:45/ 10:45.- Zer da birgaikuntza energetikoa eta zergatik birgaitu behar da? Sektorean erreferentziadun arkitektura estudioa (konfirmatzeke)

10:45/11:30.- Atsedenaldia / cofee-break

11:30/12:15.- Birgaikuntzarako irtenbide eta prozesu ekonomikoak zein teknikoak. Pablo Olangaren eskutik (Euskalan enpresako birgaikuntza integralak garatzeko proiektuen arduraduna)  

12:15/13:00.- Birgaitu aurrezteko. Birgaitu hobetzeko. Luis Mª Sánchez-en eskutik (Gruposimec Energia garapeneko Zuzendaria)

13:00/13:30.- Mahai-ingurua eta jardunaldiaren itxiera: “ Birgaikuntza, gizarte, ekonomia eta teknologia birsortzeko bultzada bezala”


El próximo jueves 29 de septiembre en la sala Kresala (c/ Jose Maria Barandiaran nº 12) del Ayuntamiento de Santurtzi, organizada por ConpyBasque en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Santurtzi y la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos (www.aprobasge.com) se celebrará una jornada técnica abierta al público en general pero especialmente destinada a arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas o presidentes de comunidades de propietarios que teniendo presente la importancia de la rehabilitación todavía tiene diversas dudas sobre la viabilidad de un proyecto integral.

Bajo el lema “Qué es una rehabilitación energética integral, como llevarla a cabo y las ventajas que ello puede reportar”

Se abordaran desde las soluciones técnicas para la reducción de la demanda, así como las soluciones técnicas para controlar la eficiencia de las mismas mediante sistemas tecnológicos y todos los procesos que conlleva un proceso de rehabilitación tales como ayudas, compromisos o responsabilidades

La jornada tiene por objetivo trasladar a los asistentes los siguientes aspectos:

·         Que es una rehabilitación integral y sostenible?
-          Desde la ITE hasta los edificio inteligentes
-          Soluciones habituales y recomendadas
·         Qué ventajas aporta la rehabilitación
-          A la vivienda, al barrio, al entorno global del municipio
-          A la economía local
·         Como llevar a cabo un proceso de rehabilitación
-          Indicando que tipos de ayudas existen y los agentes implicados en el proceso
-          Las fases a seguir y lo objetivos a conseguir

PROGRAMA de la jornada:

9:00 / 9:30.- RECEPCION

9:30 / 9:45.- Presentación de la jornada por parte de las instituciones locales

9:45/ 10:45.- ¿Qué es una rehabilitación energética y por qué hay que rehabilitar? - Estudio de arquitectura de referencia en el sector (pendiente de confirmación)

10:45/11:30.- Descanso / cofee-break

11:30/12:15.- Soluciones y procesos económicos y técnicos para la rehabilitación - A cargo de Pablo Olanga (Responsable de desarrollo en proyectos de rehabilitación integral de la empresa Euskalan

12:15/13:00.- Rehabilitar para ahorrar. Rehabilitar para mejorar - A cargo de Luis Mª Sánchez (Director de desarrollo de Gruposimec Energia )

13:00/13:30.- Debate y cierre de la jornada: “La rehabilitación como impulso de regeneración social, económica y tecnológica”
No hay comentarios:

Publicar un comentario