Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

miércoles, 6 de abril de 2016

Diru-laguntzak /Subvenciones

Eusko Jaurlaritzak 60 mila euroko diru-laguntzak emango ditu ingurumen-inpaktua beren bizi-ziklo osoan murrizten duten produktu eta zerbitzuen garapenerako

Ingurumen-laguntzetarako deialdi berri hau ondoren adierazitako sektoreetako balio-kateetako ETEei zuzentzen zaie lehentasunez, baina ez modu esklusiboan: garraioa (automobilgintza, trenbidea, aeronautikoa, itsasokoa); energetikoa eta berriztagarriak; ekipo osagarriak, makineria eta makina-erreminta; elektrikoa – elektronikoa; ingurumen-teknologien fabrikazioa; habitata, altzariak eta ontzikiak. Baldintza da ekodiseinuko proiektu bati aurreneko aldiz heltzea.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak aukeratzeko baloratuko diren irizpideen artean, honako hauek dira azpimarratzekoak: berrikuntza maila (ekodiseinatuko den produktu/zerbitzuaren kategoria, eta bizi-ziklotik hobetu nahi diren faseak); murriztu daitekeen ingurumen-inpaktuaren gradua; enpresaren lehiakortasunari egiten zaion ekarpena; enpresaren tamaina eta sektorea; eta balio-katea proiektuan integratzea.

Aukeratzen diren proiektuek gehienez 12 mila euroko laguntza eskuratu ahal izango dute. Laguntzen eskaria aurkezteko epea 2016ko maiatzaren 3an bukatuko da.El Gobierno Vasco apoyará con 60 mil euros el desarrollo de productos y servicios que reduzcan su impacto ambiental en su ciclo de vidaLas ayudas están dirigidas prioritariamente pero no excluyente, a las cadenas de valor de los sectores de transportes (automoción, ferroviario, aeronáutico, naval); energético y de renovables; equipos auxiliares, maquinaria y máquina-herramienta; eléctrico – electrónico; fabricación de tecnologías ambientales; hábitat y mobiliario y envases. Entre los criterios de valoración destacan el nivel de innovación (categoría de producto/servicio que se va a ecodiseñar, así como a las fases del ciclo de vida que se pretenden mejorar), el grado de reducción ambiental potencial, la aportación a la competitividad de la empresa, el tamaño de empresa y sector al que pertenece, así como la integración en el proyecto de la cadena de valor.La financiación máxima es de 12.000€ por proyecto y el plazo de presentación de proyectos finaliza el 3 de mayo.Adjunto el link a las bases reguladoras .


No hay comentarios:

Publicar un comentario