Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

lunes, 15 de septiembre de 2014

BIA Bilbao, Urban Regeneration Forum

Se trata de un escenario para el debate internacional que tiene como protagonista la arquitectura y el urbanismo de vanguardia. Aprovechando la ciudad de Bilbao como telón de fondo de esa misma arquitectura y regeneración urbana, pretende ser un evento de una semana de duración en torno a la regeneración urbana de la ciudad consolidada. BIA Urban Regeneration Forum quiere ser un punto de encuentro en el que se recojan propuestas encaminadas a generar conexiones creativas que fomenten la flexibilidad. Un diálogo entre todos los agentes implicados en lo urbano para compartir las claves de regeneración para el buen uso de los recursos, la innovación en la programación, diseño, construcción, gestión y mantenimiento de la ciudad, con el objetivo de alcanzar un equilibrio sostenible. BIA Urban Regeneration Forum apuesta por recoger conclusiones sobre experiencias exportables, compartir conocimiento y adelantarse con soluciones inspiradoras al reto del diseño de ciudades. Con una clara vocación de continuidad, propone un programa de actividades que contemplan:
Congreso Internacional Científico
Conferencias categorizadas en distintos niveles, orientadas al mundo profesional y académico.
Premio BIA: Premio “Bilbao Bizkaia Architecture”
Galardón que busca premiar a aquellos individuos que han contribuido al desarrollo de la sociedad vizcaína a través de la arquitectura y la regeneración urbana.
Otras actividades
Dentro de las iniciativas incluidas en el foro, BIA promoverá asimismo la participación ciudadana a través de exposiciones y diferentes actividades de cara al público para poner en valor el patrimonio urbanístico del territorio.

Fuente: BIA Forum (www.biaforum.org)
Abangoardiako arkitektura eta hirigintzari buruzko nazioarteko eztabaidarako eszenatokia da. Bilboko hiria arkitektura eta hiri-birsorkuntzaren eredutzat hartuz, astebeteko iraupena izango duen jarduera honek hiri kontsolidatuaren birsorkuntza izango du ardatz. BIA Urban Regeneration Forumek malgutasuna sustatuko duten proposamenak biltzeko topagunea eskaini nahi du, sormenezko loturak ahalbidetzeko asmoz. Hirigintzarekin zerikusia duten eragile guztien arteko elkarrizketa erraztu nahi du, birsorkuntzaren gakoak partekatzeko eta baliabideen erabilera egokia eta hirigintza arloko programazioan, diseinuan, eraikuntzan, kudeaketan eta mantentze-lanetan berrikuntza sustatzeko asmoz, betiere oreka iraunkorra lortzeko helburuari begira. BIA Urban Regeneration Forumek esperientzia esportagarriei buruzko ondorioak biltzearen alde, ezagutza partekatzearen alde eta hiri osasungarriak lortzeko erronkari soluzio inspiragarriez aurre egitearen alde apustu egiten du. Jarraipen-bokazio garbiaz, hauexek dira egitarauan proposatutako jardueretako batzuk:
Nazioarteko Biltzar Zientifikoa
Mundu profesional eta akademikoari zuzendutako hitzaldiak, maila desberdinetan sailkatuta.
BIA Saria: “Bilbao Bizkaia Architecture” Saria
Golardo honen bidez, arkitekturaz eta hiri-birsorkuntzaz Bizkaiko gizartearen garapenean lagundu duten gizabanakoak saritu nahi dira.
Beste jarduera batzuk
Foroan gaineratutako ekimenen barnean, BIAk herritarren partaidetza sustatuko du erakusketa eta jarduera desberdinen bitartez. Horrela, hirigintza-ondareari balioa eman nahi zaio, herritarren partaidetza sustatuz.

Iturria: BIA Forum (www.biaforum.org)


No hay comentarios:

Publicar un comentario