Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

martes, 18 de febrero de 2014

SUBVENCIONES DFB 2014 / 2014rako BFA DIRU-LAGUNTZAK

Abierta la convocatoria de subvenciones en el ámbito del medio ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Plan Estratégico 2013-2016.
La política ambiental del Departamento Foral de Medio Ambiente responde a los principios y objetivos establecidos en el VI programa de Acción de la Unión Europea, donde se definen las directrices de la estrategia comunitaria en materia de desarrollo sostenible, actuando en las áreas de calidad, información y gestión ambiental.
Por ello, el Departamento de Medio Ambiente prevé inversiones que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía del territorio, en las áreas de su competencia: residuos, infraestructuras ambientales y fomento de los planes de acción local contemplados en las Agendas Locales 21.
En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de los edificios se encuentran Subvenciones para proyectos de eficiencia energética en edificios residenciales.
Zabalik 2014 urterako Bizkaiko Foru Aldundiko 2013-2016rako Plan Estrategikoan bildutako Ingurugiro diru-laguntzak.
Ingurumeneko Foru Sailaren Politika Europar Batasunaren Ekintza VI. Programan ezarritako printzipio eta helburuetan oinarritzen da. Bertan, garapen iraunkor arloko batasunaren estrategiaren ildo nagusiak zehazten dira, ingurumen kalitate, informazio eta kudeaketa arloetan jardunez.
Horregatik Ingurumen Sailak ezarri du lurraldeko herritarren bizitza kalitatean eragin zuzena duten inbertsioak egingo dituela, bere eskumenekoak diren arloetan. Arlo horiek hauek dira: hondakinak, ingurumenaren arloko azpiegiturak, udaletako Toki Agenda 21ak.
Etxebizitzen eraginkortasun energetikoa hobetzeari dagokionez Bizitegi-eraikinetarako eraginkortasun energetikoari buruzko proiektuak sustatzeko diru-laguntzak jarri dituzte abian.No hay comentarios:

Publicar un comentario