Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

lunes, 18 de junio de 2012


KERAKOLL-BIOCALCE PRESENTÓ EL POTENCIAL DE LOS
MORTEROS DE CAL NATURAL EN INGURUBIDE
Kerakoll Ibérica, empresa que produce eco-materiales de construcción, ha presentado en INGURUBIDE, el centro de recursos para la sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas y edificios, el potencial de los morteros de cal natural como solución para combatir los problemas que genera la humedad en la edificación.
Roberto Peña, responsable comercial de Kerakoll Ibérica, y Miguel Angel Soria, asesor técnico de Kerakoll, han presentado en Ingurubide la filosofía en la que se inspira este grupo de materiales de construcción: el GreenBuilding Rating. Dentro de esta línea, los responsables de Kerakoll mostraron La Casa Biocalce Respira, una nueva línea de materiales naturales, transpirables y eco-compatibles para la construcción. Miguel Angel Soria mostró el potencial de los morteros naturales de cal como una solución ante la problemática de las humedades en la construcción, que permite que los muros respiren, se diluyan las impurezas de los espacios internos y se limite la propagación de patologías derivadas del síndrome del edificio enfermo. 

KERAKOLL-BIOCALCE-ek NATURALAK DIREN KARE HARRIZKO MORTEROEN GAITASUNA AURKEZTU ZUEN INGURUBIDEN
Kerakoll Ibérica, eraikuntzarako eko-materialak ekoizten dituen enpresak, eraikuntzan hezetasunari aurre egiteko kare harrizko mortero naturalek dituzten gaitasunak  aurkeztu zituen INGURUBIDEN, etxebizitza eta lokalen birgaitzerako iraunkortasunerako baliabide zentroan.      
Roberto Peña, Kerakoll Ibérica-ko komertzial arduradunak, eta Miguel Angel Soria, Kerakoll-eko aholkulari teknikoak, eraikuntzarako material talde  hauek iradokitzen duten filosofía (GreenBuilding Rating), aurkeztu zuten INGURUBIDEN. Honen inguruan, Kerakoll-eko arduradunek “Biocalce etxeak arnasten du” izenpean, eraikuntzarako naturalak, transpirakorrak eta eko-bateragarriak diren material berriak azaldu zituzten. Miguel Angel Soriak, eraikuntzan hezetasunari aurre egiteko irtenbide gisa kare harrizko mortero naturalaren gaitasunak aurkeztu zituen; hormak arnas dezaten uzten du, horma barruko ezpurutasunak diluitzen laguntzen du eta eraikin gaixo baten patologiak ez zabaltzeko ahalmena du besteak beste.
No hay comentarios:

Publicar un comentario