Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3-4 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 16 - 19h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

miércoles, 21 de enero de 2015

Charla técnica “EVOHOME CONNECTED: Control de calefacción por zonas desde cualquier lugar” / “EVOHOME CONNECTED: Berogailuaren zonakako kontrola edozein tokitatik” hitzaldi teknikoa

El próximo jueves, 29 de Enero, celebraremos la Charla técnica “EVOHOME CONNECTED: Control de calefacción por zonas desde cualquier lugar” de la mano de HONEYWELL comenzará a las 9:30h en INGURUBIDE.
Oscar Vivo, Delegado Comercial Zona Norte, nos presentará sobre EVOHOME Sistema de Honeywell para el control de consumos por zonas para viviendas. El consumo de agua caliente y calefacción es el mayor gasto que se afronta en la vivienda puede ser reducido por control remoto de forma muy sencilla. Es aplicable a cualquier tipo de calefacción.
El control del consumo es la clave del ahorro.
INGURUBIDE y HONEYWELL os invitan a asistir a la Charla técnica “EVOHOME CONNECTED: Control de calefacción por zonas desde cualquier lugar”. La inscripción es gratuita; escribiendo a ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en el formulario online.
Hurrengo ostegunean, Urtarrilaren 29an, “EVOHOME CONNECTED: Berogailuaren zonakako kontrola edozein tokitatik” hitzaldi teknikoa ospatuko dugu 9:30tatik aurrera INGURUBIDEn HONEYWELLen eskutik.
Oscar Vivo, Ipar Zonaldeko Delegatu Komertzialak, EVOHOME aurkeztuko digu, Honeywellen zonaldekako kontsumoen kontrolerako sistema. Etxebizitza batean ur beroaren eta berogailuaren kontsumoa gastu nagusiena suposatzen du gaur egun. Urrutiko control bidez maneiatu daiteke era oso erraz batean eta berogailu mota guztietara egokitzen da.
Kontsumoen kontrolak aurrezpenaren gakoa da.
INGURUBIDEk eta HONEYWELLek “EVOHOME CONNECTED: Berogailuaren zonakako kontrola edozein tokitatik Hitzaldira hurbiltzera gonbidatzen zaituzte. Doakoa izen ematea; posta elektroniko (ingurubide@haizelan.com), telefono (944 967 717) edota web orrian.

miércoles, 14 de enero de 2015

Cusro online "Evaluador Acreditado VERDE" de GBCE / GBCEk antolatutako "Evaluador Acreditado VERDE" online kurtsoa

Green Building Council España, colaborador de INGURUBIDE, lanza el plan de Formación 2015 en el que se encuentra el curso online para acreditarse como “Evaluador Acreditado VERDE” entre el 2 y el 22 de Febrero.
Para más información e inscribirse acceder al siguiente enlace:
INGURUBIDEren Kolaboratzaile den Green Building Council Espainiak, 2015erako zabaldu duten formakuntza planaren barruan “Evaluador Acreditado VERDE” kurtsoa egiteko aukera ematen du Otsailaren 2a eta 22aren bitartean.
Informazioa gehiago eta izena emateko honako estekara sartu:
martes, 13 de enero de 2015

El Gobierno Vasco presenta su iniciativa de apoyo a la Biomasa Forestal como alternativa de producción de energía térmica / Eusko Jaurlaritzak Basoko Biomasa babesteko ekimena aurkeztuko du, energia termikoaren alternatiba gisa

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha presentado su iniciativa de apoyo a la BIOMASA forestal como alternativa para la producción de energía térmica en instalaciones públicas y establecimientos particulares.
Se trata de una iniciativa con diversas líneas de acción impulsadas por la Viceconsejería de Industria y la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y el servicio de las entidades públicas EVE y HAZI.
La consejera de DEC, Arantxa Tapia ha enmarcado esta iniciativa en el contexto de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 y en la política de apoyo a las Energías Renovables.
La Biomasa, el 57% de la fuente energía renovable de Euskadi ya que existen Elevados recursos forestales  para Biomasa en Euskadi y son una oportunidad para el sector forestal.
Fuente: Ente Vasco de la Energía

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak baso-biomasa babesteko ekimena aurkeztu du, instalazio publikoetarako eta banakoen establezimenduetarako energia ekoizteko alternatiba gisa.
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzak sustatutako ekimen honek hainbat ekintza-ildo ditu. Era berean, EEE eta HAZI erakunde publikoek ere esandako sailburuordetzarekin batera egin dute lan ekimen honetan.
Arantxa Tapia sailburuak Euskadiren 2020rako Energia Estrategiaren barruan ipini du ekimen hau, baita energia berriztagarriak babesteko politikaren barruan ere.
Biomasak Euskadiko energia berriztagarrien % 57 ematen du Baso baliabide ugari baitaude Euskadin biomasa lortzeko eta, duda barik, basogintza sektorearentzako aukera paregabea da.
Iturria: Ente Vasco de la Energía

martes, 30 de diciembre de 2014

LA DIPUTACIÓN CONVOCA LA LÍNEA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA COMUNIDADES DE VECINOS / ALDUNDIAK ENERGIA EFIZIENTZIARAKO LAGUNTZA LERROAREN DEIALDIA EGIN DU, ETXEBIZITZA ERAIKINETAKO AUZOKIDEEN ERKIDEGOENTZAT

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el Decreto foral que regula las ayudas que se van a conceder durante el año 2015 en materia de eficiencia energética dirigidas a propietarios y comunidades de vecinos de edificios residenciales.
Estas ayudas tienen como objeto el apoyo a la realización de proyectos de inversión para sustitución de elementos de las instalaciones térmicas como calderas, bombas… y la incorporación de equipos de monitorización, instalación de lumínicas de alto rendimiento y durabilidad y otras acciones que supongan el ahorro y la eficiencia energética como la instalación de equipos para el uso de energías renovables.
Las entidades beneficiarias serán las comunidades de personas propietarias, cooperativas de viviendas del Territorio Histórico de Bizkaia y comunidades de titulares de derechos sobre parcelas de garajes ubicados en edificios residenciales.
Las ayudas se otorgarán hasta agotarse el presupuesto total previsto de 1.500.000€
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
Bizkaiko Foru Aldundiak energia efizientziaren arloan 2015. urtean emango dituen laguntzak arautzeko Foru Dekretua onetsi du, etxebizitza eraikinetako jabeen eta auzokideen erkidegoentzat.
Laguntza hauen helburua instalazio termikoetako elementuak aldatzeko inbertsio proiektuei laguntza ematea da, esaterako galdarak edota ponpak ordezteko; horrez gain, monitorizazio ekipamenduak jarri, errendimendu eta iraunkortasun handiko argiak instalatu eta energia aurreztu eta energia efizientzia ekarriko duten beste ekintza batzuk ere lagundu nahi dira, tartean energia berriztagarriak erabiltzeko ekipamenduak instalatzea.
Entitate onuradunak Bizkaiko Lurralde Historikoko etxebizitzen kooperatibak, jabeen erkidegoak eta etxebizitza eraikinetan kokatutako garaje partzelen gaineko eskubideen titularren erkidegoak izango dira.
Aurreikusitako aurrekontu osoa (1.500.000 €) agortu arte banatuko dira laguntzak.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia