Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3-4 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 16 - 19h. Viernes / Ostirala 9-14h.
NUEVA WEB / WEB ORRI BERRIA
www.ingurubide.org

miércoles, 13 de agosto de 2014

28,4 millones de euros para apoyar proyectos de ahorro, eficiencia y energías renovables en 2014 / 28,4 milioi euro energiaren aurrezpen, eraginkortasun eta berriztagarri proiektuak sustatzeko 2014an

El programa incluye tres líneas de apoyo principales con diferentes presupuestos para cada una de ellas que se pondrán en marcha en dos periodos diferentes, el primero ya está en marcha y el segundo a principios de septiembre. Entre las diferentes líneas de apoyo previstas destaca, en primer lugar, el montante dirigido al ahorro y la eficiencia energética que asciende a 12,4 millones de euros, (la mayor de las dotaciones previstas en el conjunto de las ayudas), reflejo del impulso que se persigue dar a las medidas de ahorro en todos los sectores. Bajo esta línea de ayudas también se apoyará la renovación de equipos como las calderas de alta eficiencia y las instalaciones eléctricas, así como otros planes renove, y se apoyarán las medidas de mejora del sector transporte, principalmente en materia de puesta en marcha de programas de movilidad eficiente y adquisición de vehículos eléctricos o alimentados por energías alternativas a los derivados del petróleo.
En segundo lugar, la línea de apoyo a las instalaciones de energías renovables contará con un total de 3 millones de euros para la puesta en marcha instalaciones y, finalmente, el programa de implantación de proyectos mediante Empresas de Servicios Energéticos (ESES) en administraciones públicas -empresas que asumen las inversiones y ofrecen energía a un precio competitivo gracias a los ahorros energéticos que consiguen- que tendrá una dotación de hasta 1 millón de euros.

Fuente: EVE (Ente Vasco de la Energía)

Diru laguntzen programak hiru laguntza lerro nagusi ditu, horietako bakoitzak bere aurrekontua izanik. Programa horiek bi epealdi ezberdinetan jarriko dira martxan; lehena badago martxan, eta bigarrena, aldiz, irailaren hasieran. Programa horien artean, nabarmentzekoa da energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko programa, 12,4 milioi euroko aurrekontua duena, laguntza lerro guztien artean aurrekontu handiena duena, sektore orotan energia aurrezteko neurriei eta ekintzei eman nahi zaien garrantziaren seinale. Laguntza lerro horren barruan, ekipoen berritzea ere diruz lagunduko da, esaterako, eraginkortasun handiko galdarak eta instalazio elektrikoak; baita beste zenbait “renove plan” ere. Horrekin batera, garraio alorrean hobekuntzak egiteko proiektuak ere sustatuko dira, batez ere, mugikortasun eraginkorrari lotutako programak abian jartze aldera. Era berean, ibilgailu elektrikoak edo petrolioaren eratorrien energia alternatiboez elikatutako ibilgailuak erosteko diru laguntzak emango dira.
Bigarren laguntza lerroak, berriz, 3 milioi euroko aurrekontua du eta energia berriztagarrien alorreko instalazioak sustatzea du helburu; nagusiki, instalazio txikiak abian jartzeari zuzenduta dago. Azkenik, administrazio publikoetan energia zerbitzu enpresen (ESE) bidezko proiektuak gauzatzeari begirakoa dugu. Enpresa horiek bere gain hartzen dute egin beharreko inbertsioa eta energia prezio merkeagoan eskaintzen dute, lortzen duten energiaren aurrezpenari esker. Hirugarren laguntza lerro horrek milioi bat euroko aurrekontua du.

Iturria:EVE (Energiaren Euskal Erakundea)

miércoles, 23 de julio de 2014

LURREZKO HORMEN TAILERRA /TALLER DE MUROS DE TIERRA

UKnaturako lagunek Kob eta tapiala erabiliz “Lurrezko hormen tailerra” antolatu dute Abuztuaren 2an eta 3an. Goizez 9:30tatik 14:30ak arte eta arratsaldez, 16:00tatik 19:00ak arte.

Bioeraikuntzan eta eraikuntza iraunkorrean espezialista den  Laurent Coquemont izango da tailerra emango duena.

Tokia:
UKnatura Gunea
María Diaz de Haro 68
PORTUGALETE
Lokala 7. Zenbakia
ETS Naútika

Prezioa:
Aurrematrikula 40 €
Zenbateko osoa 100 €

Kontaktua:
646742241 / 692705471


 
“Taller de muros de tierra” con cob y tapial organizado por UKnatura los días 2 y 3 de Agosto de 9:30 a 14:30 por la mañana y de 16:00 a 19:00 por la tarde.

Laurent Coquemont especialista en bioconstrucción y arquitectura sostenible será quien impartirá el taller.

Lugar:
UKnatura Gunea
María Diaz de Haro 68
PORTUGALETE
Local Nº 7
ETS Naútika

Precio:
Prematricula 40 €
Precio total 100 €

Contacto:
646742241 / 692705471martes, 1 de julio de 2014

HORARIO DE VERANO / UDAKO ORDUTEGIA

En INGURUBIDE, Centro de recursos para la Sostenibilidad, se concentran cerca de 60 empresas del sector de la Rehabilitación y Construcción Sostenible exponiendo unas 200 referencias de productos.

La exposición busca informar y divulgar materiales y sistemas para la rehabilitación y construcción de viviendas y locales, siguiendo criterios de sostenibilidad.

Este espacio público se encuentra abierto para que propietarios, gremios, profesionales, estudiantes y a toda persona interesada nos visite.

Este verano seguimos organizando visita guiada gratuita con personal del Centro. El horario de verano es el siguiente:

JULIO. De lunes a jueves 9h-14h y 15h-18h. Viernes de 9h a 14h.
AGOSTO. De lunes a viernes de 9h a 14:30h.

Nos encontrareis en la Plaza Celestino Mª del Arenal 3-4, trasera, Bilbao.
Más información en el 944967717 o ingurubide@haizelan.com.
  
INGURUBIDEn, Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroan, 60 enpresa inguruk parte hartze dute. Bertan Birgaikuntza eta Eraikuntza Iraunkorrerako 200 produktu erakusten dira erakusketa handi batean.

Erakusketa honek etxebizitzen eta lokalen birgaitze eta eraikuntza berrirako erabili daitezkeen materialak ezagutaraztea du helburu, iraunkortasun irizpideak jarraituz.

Zentro publiko hau jabegoari, gremioei, profesionalei, ikasleei eta interesa duen edozeini zuzendua dago.

Uda honetan doako bisita gidatuakantolatzen jarraitzen ditugu. INGURUBIDEko langile baten bitartez material bakoitzaren ezaugarriak ezagutu ahalko dituzu. Udako ordutegia honakoa izango da:

UZTAILA. Astelehenetik ostegunera 9:00-14:00h eta 15:00 18:00h.
ABUZTUA. Astelehenetik ostiralera, 9etatik 14:30etara.

Bilboko Celestino Mª del Arenal plazan 3-4 atzealdean aurkituko gaituzue.
Informazio gehiago eta bisitarako ordua hartzeko: 944967717 edo ingurubide@haizelan.com.

viernes, 27 de junio de 2014

Nueva “Guía técnica de ventanas para la certificación energética de edificios” ASEFAVE / ASEFAVE “Eraikinetako egiaztapen energetikorako Leihoetako Gidaliburu Tekniko” berria

ASEFAVE publica la Guía técnica de ventanas para la certificación energética de edificios.

En la Guía se realiza una visión global de las ventanas, desde los conceptos generales y sus características técnicas, pasando por la inspección de la carpintería existente y propuestas de mejora, hasta la documentación exigible a las nuevas carpinterías, entre otros temas.

La guía ofrece herramientas que permiten al técnico certificador de la eficiencia energética de los edificios identificar con la mayor seguridad posible la carpintería instalada en el edificio o vivienda que va a certificar energéticamente, ofreciéndole los valores de transmitancia térmica, permeabilidad al aire y factor solar más aproximados en función de las características de la carpintería. Por otro lado, le informa de las soluciones más habituales que hay actualmente en el mercado en materia de carpinterías, junto con las más innovadoras en cuanto a eficiencia energética, de manera que pueda las valorar e incluir en las propuestas de mejora a presentar en el certificado de eficiencia energética.

La Guía es un documento de difusión abierta y de alto interés para todo profesional vinculado al sector.

Más información de la guía y link de descarga en el apartado de Publicaciones de la web de ASEFAVE: http://www.asefave.org/publicaciones/guia-tecnica-de-ventanas-para-la-certificacion-energetica-de-edificios

ASEFAVE-k eraikinetako egiaztapen energetikorako Leihoetako Gidaliburu Teknikoa argitaratu du.

Gidaliburuan, kontzeptu orokorretatik eta bere ezaugarri teknikoetatik, leihoen ikuspegi osoetara lantzen da egungo arotzeriaren ikuskapenagatik eta hobekuntza proposamenengatik, arotzeria berrietara dokumentazio galdagarrira arte, beste gai batzuen artean.

Gidaliburuak eraginkortasun energetikoko tekniko egiaztatzaileari segurtasun maila handienarekin ziurtatu beharreko etxebizitza edo eraikinean instalatuko den leiho egokiena zein izan daitekeen eraikinen eskaintzen dio. Gidaliburuak eskaintzen dituen erreminten artean: arotzeriaren araberako transmitantzia termikoko balioak, airerako iragazkortasuna eta eguzki-faktoreak, etab., eskaintzen dizkio. Bestalde, gaur egun arotzeri kontuetan, eraginkortasun energetikoari dagokionez, merkatuan dauden soluzio ohiko eta berritzaileen gainean informatzen du, eraginkortasun energetikoko ziurtagiria aurkezterakoan hobekuntza proposamenetan sartu ahal izateko.

Gidaliburua difusio irekiko eta sektorearekin lotutako profesional guztiarentzako interes altuko dokumentua da.

Gidaliburuari buruzko informazio gehiago eta ASEFAVE-ren web Argitalpen ataleko deskarga lotura: