Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

jueves, 8 de junio de 2017

UDAKO ORDUTEGIA / HORARIO DE VERANO


JARDUNALDI TEKNIKOA / JORNADA TÉCNICA: Un Capialzado perfecto

Pertsiana bilgarriak

Data: 2017ko ekainaren 29a
Ordutegia: 9:30-11:30
Tokia: INGURUBIDE (Bilbo)
Hizlaria:  Arkaitz Aguirre de Juan (Griesser Persianas y Estores, S.L. Espainiako Ordezkaria)Laburpena:
Eguzkitik babesteko sistema-kontrol dinamikoak irabazi termikoak doitu edota errazten dituzte etxebizitzetako beira-inguruetan. Horien erabilerak urtaro aldatze eta aldaketa atmosferikoetara egokitzeko ahalmenaz gain, eraikinera integratzen dira hausteko pertsianen kutxetako zubi termikoak. Passivhaus edo ECCN eraikuntzen lege-aginduak betetzen dituzte. 

Persianas enrollables

Fecha: 15 de junio de 2017
Hora: 9:30-11:30
Lugar: INGURUBIDE (Bilbao)
Ponente: Arkaitz Aguirre de Juan (Delegado España de Griesser Persianas y Estores, S.L.)


Breve descripción: Los sistemas de control solar dinámicos facilitan o ajustan las ganancias térmicas sobre las partes acristaladas de la envolvente. Su utilidad reside no sólo en su permanente capacidad de adaptación a los cambios de estación y atmosféricos, sino en una integración al conjunto de la envolvente en la que se eliminen los puentes térmicos del clásico cajón de persiana, imperativos en las edificaciones con estándar Passivhaus o ECCN.JARDUNALDI TEKNIKOA / JORNADA TÉCNICA

Konektatutako termostatoak: Nola laguntzen gaituzten eraginkorragoak izaten.
Data: 2017ko ekainaren 15a
Ordutegia: 9:30-11:30
Tokia: INGURUBIDE (Bilbo)
Hizlaria: Oscar Vivo Honeywell-eko iparguneko komertzial arduraduna.
Jardunaldiaren laburpena: Bizitza errazteko konektatutako termostato mota ezberdinetak azalduko dira; eraginkorragoak izan gaitezen eta etxebizitzetan confort handiagoa lortzeko. Horrez gain, ur-ihes detektatzailea aurkeztuko da, Smartphone edota Tablet bidez kontrolatu ahal dena.

Termostatos conectados: Como nos ayudan a ser más eficiente.

Fecha: 15 de junio de 2017
Hora: 9:30-11:30
Lugar: INGURUBIDE (Bilbao)
Ponente: Oscar Vivo-Responsable Comercial Zona Norte de Honeywell

Resumen de la jornada: Diferentes tipos de termostatos conectados que nos hacen la vida más fácil y que nos van a ayudar a ser más eficientes y tener un mayor confort en nuestras viviendas. También presentarán un detector de fugas de agua con control a través del Smartphone o Tablet.


martes, 14 de marzo de 2017

TOPAKETA TEKNIKOA / ENCUENTRO TÉCNICO


BIZITEGI-ERAIKIN ADIMENDUAK. BIRGAIKUNTZAREN BARNE ERALDAKETA

 


Eguna eta ordua: Martxoak 30, 9:30tatik 11:30tara.

Lekua: INGURUBIDE, Celestino Maria del Arenal Plaza, 3- atze aldea. Bilbo

Doako formakuntza

Hizlaria: Luis  Sánchez García, aditua energiaren kudeaketan, teknologian eta Big datan, bizitegietan ematen diren portaera energetikoen inguruan.

Edukia:
Hainbat teknologi aplikazioen tailer praktikoa; bizitegi-eraikinak eraikin-adimendutan bihurtzeko prozesuak eta irtenbideak.

Bi orduko iraupena izango du topaketak. Alde batetik, jorratuko dira birgaikuntza prozesuetan energia kudeaketarako irtenbide teknologikoen alderdi nagusiak. Bestetik, ordea, azalduko dira bizitoki-sektore barnean teknologiaren ohiko erabilerak eta horren eratorri soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa; erabaki ahalmena energiaren azken kontsumitzaileari emateko.


EDIFICIOS RESIDENCIALES INTELIGENTES. TRANSFORMACIÓN DENTRO DE LA REHABILITACIÓN

 

Día y hora: 30 de marzo, de 9:30 a 11:30.

 

Lugar: INGURUBIDE, Plaza Celestino María del Arenal, 3 trasera. Bilbao


Formación gratuita

Ponente: Luis Mª Sánchez García, experto en gestión energética, tecnología y Bigdata sobre comportamientos energéticos en el ámbito residencial.

Contenido:
Taller práctico sobre la aplicación de diferentes tecnologías, procesos y soluciones para transformar un edificio de uso residencial en un edificio inteligente.

En dos horas de duración se pretenden abordar los principales aspectos de las soluciones tecnológicas en gestión energética para procesos de rehabilitación y las utilidades habituales, así como las derivadas sociales, económicas y medioambientales del uso de la tecnología dentro del sector residencial, cediendo el poder de decisión al consumidor final de la energía.