Centro de recursos para la Sostenibilidad Urbana / Iraunkortasuna lortzeko bitartekoen Zentroa


Pl. Celestino Mª del Arenal, 3-4 Trasera, 48015 Bilbao (metro Sarriko) Tfno: 94 496 77 17
ingurubide@haizelan.com
HORARIO / ORDUTEGIA:
Lunes a jueves/ Astelehenetik ostegunera 9-14h 15 - 17h. Viernes / Ostirala 9-14h.
www.ingurubide.org

martes, 24 de mayo de 2016

BIOTERRA AZOKAREN 13.EDIZIOA 2016 / 13ª EDICIÓN DE LA FERIA BIOTERRA 2016.

BIOTERRA AZOKAREN 13.EDIZIOA 2016

FICOBAn, Gipuzkoako Erakustazokan, Irun.
Ekainaren 3tik 5ra.

BIOTERRA produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren, energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka da.

 

Ideia berdeak dira etorkizuna, dagoeneko inork ez baitu zalantza egiten ingurumenaren garrantziaz. Ekainaren 3tik 5era, Irun iraunkortasunaren erdigunea da, eta BIOTERRA garapen iraunkorrean eta kontsumo arduratsuan kontzientziatuta dauden profesionalek eta erabiltzaileek galdu ezin duten hitzordua.

 

Aurten, 170 erakusketarik hartzen dute parte 3 mundutan banaturik:


BIOTERRA MUNDUA

BIOTERRA gunean, nekazaritza ekologiko ziurtatutako elikagai-enpresek erakusten dute, %100 organiko ziurtatua den ehungintzakoek, kosmetika ekologiko ziurtatukoek,...

 

NATURALL MUNDUA

NATURALL gunean, Osasun eta Ongizate Gunean kosmetika eta higiene naturaleko produktuak, ehungintzakok eta osagarri naturalak, habitat osasungarria, terapia naturaletarako osagarriak, ekoturismoa, erremedio naturalak, prentsa espezializatua eta abar aurkituko dituzu.

 

GEOBAT MUNDUA

GEOBAT gunean, geobiologia, bioeraikuntza eta energia berriztagarriei buruzko erakusketariez gainera, leku bat ere egongo da geobiologia, bioeraikuntza eta energia berriztagarrien erakustaldietarako.Bioterrak eta INGURUBIDEk azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu.


13ª EDICIÓN DE LA FERIA BIOTERRA 2016.

En FICOBA, Recinto Ferial de Gipuzkoa, Irun.

Del 3 al 5 de junio en Irun


Bioterra, es la feria de productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo responsable.


 

Las ideas verdes son el futuro porque ya nadie duda sobre la importancia del medio ambiente. Del 3 al 5 de junio, Irún es el centro de la sostenibilidad y BIOTERRA es la cita ineludible de profesionales y usuarios concienciados por el desarrollo sostenible y el consumo responsable.

  

 

Este año participan 170 expositores divididos en 3 mundos:


MUNDO BIOTERRA

En el espacio BIOTERRA, exponen empresas de alimentos de agricultura ecológica certificada, textil 100 % orgánico certificado, cosmética ecológica certificada, etc. 

 

MUNDO NATURALL

NATURALL es el espacio de Salud y Bienestar que acoge cosmética e higiene natural, textiles y complementos naturales, hábitat saludable, accesorios para terapias naturales, ecoturismo, remedios naturales, prensa especializada, etc.

 

 

MUNDO GEOBAT

En el espacio GEOBAT además de expositores de geobiología, bioconstrucción, energías renovables y gestión ecológica, habrá una zona de demostraciones de geobiología, bioconstrucción y energías renovables.Desde Bioterra e INGURUBIDE os animamos a que os acerquéis a la feria

Jardunaldi teknikoa: “Leihoak instalatzeko sistema eraginkorrak” / Jornada técnica: “Sistemas eficientes para la instalación de ventanas”


Ekainaren 2an, 9:30etan ASAFAVE-ek eta greenteQ-k “Leihoak instalatzeko sistema eraginkorrak” izenburua duen hitzaldi teknikoa emango du INGURUBIDEn.

Jardunaldiaren helburua, bertaratutakoei leihoen instalazio eraginkorren inguruan informatzea izango da. Hitzaldia bi zatitan banatuko da: lehendabizi sarrera txiki baten bitartez Leihoen instalaziorako arauen ikuspuntuak jorratuko dira ASAFAVE-ren (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) eskutik eta bigarren zatian  erakustaldi praktiko eta demostrazio bideoen bitartez Termikoki eraginkorrak diren leihoen greenteQ muntai profesionalean zentratuko da jardunaldia.


INGURUBIDEk, ASAFAVE–ek eta greenteQ-k doako hitzaldi honetara gonbidatzen zaitu.

Izen ematea posta elektronikoz (ingurubide@haizelan.com), 944967717 zenbakira deituz edota www.ingurubide.org –n.

El día 2 de junio, a las 9:30h ASAFAVE y greenteQ impartirán una jornada técnica sobre “Sistemas eficientes para la instalación de ventanas” en INGURUBIDE.

El objetivo de la jornada será informar a los asistentes sobre los aspectos relacionados con la instalación eficiente de ventanas. La charla se dividirá en dos partes: una pequeña introducción sobre la Visión normativa de la instalación de ventanas de la mano de ASAFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) y la segunda parte se centrará en el Montaje profesional greenteQ para ventanas eficientes térmicamente, con una demostración práctica y videos demostrativos.


INGURUBIDE, ASAFAVE y greenteQ le invitan a esta charla gratuita.


Inscripciones en: ingurubide@haizelan.com, llamando al 944 967 717 o en www.ingurubide.org .martes, 17 de mayo de 2016

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIORAKO LAGUNTZAK / AYUDAS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA
Helburuak
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Eusko Jaurlaritzaren energia politikaren helburuekin bat etorriz, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitzen, kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murrizten. Energia baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurumenean dituen eraginak ekarri dute gero eta kezka handiagoa izatea administrazioaren aldetik zein gizartearen aldetik energia gaiaren inguruan. Beraz, laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean “EAE”) energiaren kontsumoa murriztea, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioen sustapenaren bidez. Hala, energia berriztagarrien parte hartzea areagotuko da. Horretarako, onuradun izan daitezkeen pertsonen eskura jartzen dira zenbait diru baliabide, laguntzen programa honetan dauden energia jarduerak aurrera eraman ahal izateko

Onuradunak

Programa honek arautzen dituen diru laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: izaera pribatuko edozein pertsona fisiko edo juridiko eta energia berriztagarriak erabiltzeko instalazioetan inbertsioak egiten dituztenak. Laguntza programa honek ematen dituen diru laguntzez baliatzeko jarduerak Oinarri hauetako 4. atalean zehaztean dira, eta jarduera horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) barruan gauzatu behar dira.

AYUDAS A INVERSIONES EN PROMOCIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA. AÑO 2016.
Objetivos
El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de conformidad con los objetivos de la Política Energética del Gobierno Vasco tiene como misión contribuir, mediante el necesario impulso público, a aumentar la eficiencia en el consumo de energía, contribuyendo a la consecución de un sistema energético más competitivo, más sostenible y más seguro, al disminuir el impacto ambiental, requerir menos energía para el consumo y reducir la dependencia de recursos externos. La escasez de los recursos energéticos y la incidencia que sobre el medioambiente tiene el uso de la energía, influyen de manera creciente en la preocupación tanto de las administraciones como de la sociedad. Por ello, el objetivo prioritario de este Programa de Ayudas es reducir el consumo de energía convencional a través la promoción de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables dentro de la geografía de la Comunidad Autónoma del País Vasco


Destinatarios/as

Podrán acceder a la condición de beneficiarios, a los efectos del presente Programa de Ayudas, todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que lleven a cabo inversiones en instalaciones de energías renovables, de las descritas en la base 4.ª de este Programa de Ayudas, en el territorio de la CAPV.